BiH Vijesti

Revizija utvrdila: Ministarstvo pravde RS imalo veće troškove od planiranog za 706 posto

Vanbudžetski rashodi tekuće potrošnje iskazani su u iznosu od 3.244.471 KM

Ministarstvo pravde Republike Srpske (RS) i dio pravosudnih institucija u njegovoj nadležnosti imalo je niz odstupanja u izvršenju budžeta, pa je tako revizija našla veće troškove u odnosu na plan i do 706 posto i to kod poreza na ostala lična primanja Vrhovnog suda RS-a.

Uz mišljenje s rezervom, ukazano je i da je dio institucija u okviru ovog resora imao i veće rashode, i do 24 posto, što je slučaj s Osnovnim sudom Modriča.

Na osnovu naredbe Ministarstva finansija RS-a, u resoru pravde evidentirane su obaveze za koje nisu postojala raspoloživa budžetska sredstva u 2010. godini, što nije u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, pa su troškovi po tom osnovu iskazani na poziciji vanbudžetskih rashoda tekuće potrošnje i to od 3.244.471 KM.

Glavna služba za reviziju javnog sektora RS-a ukazala je i da su prihodi iz budžeta precijenjeni za iznos od 2.988.013 KM.

“Ukupno izvršenje budžeta iskazano je u iznosu od 99.011.971 KM. Revizijom utvrđeni prihodi i dobici su 95.238.585 KM i manjak prihoda nad rashodima je 3.773.386 KM, što nije u skladu sa članom 5. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske, kojim je definisano da budžetska sredstva i budžetski izdaci moraju biti uravnoteženi”, preciziraju revizori.

S računa posebnih namjena Ministarstvo je koristilo sredstva za poboljšanje uvjeta smještaja osuđenika u kazneno-popravnim ustanovama, ali revizija upozorava da je iz prezentirane dokumentacije evidentno da su sredstva trošena i za druge svrhe (reprezentaciju, obrazovanje kadrova i druge troškove).

Uz niz preporuka revizija sugerira ovom resoru da troškove nastale po osnovu dužničko-povjerilačkog odnosa (po osnovu liječenja osoba koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora), planira i evidentira u okviru tekućih troškova, ali i stvara obaveze u skladu s raspoloživim sredstvima do iznosa koji su planirani.

I Ministarstvo pravde nastavilo je praksu brojnih relokacija, a u prošloj godini izvršeno je čak 460 u ukupnom iznosu od 4.925.235 KM.

Tekuće pomoći iz ovog resora su iskazane u iznosu od 2.373.221 KM i odnose se na namjenska izdvajanja Psihijatrijskoj bolnici Sokolac u iznosu od 1.800.000 KM, sufinansiranje “Projekta registracija zemljišta” u iznosu od 182.600 KM, te pružanje pomoći nevladinoj organizaciji “Stichting Srebrenica Historical Project Hag” u iznosu od 275.014 i pomoć timu za koordinaciju aktivnosti istraživanja ratnih zločina i traženja nestalih u iznosu od 115.607 KM.

 

Fena/Informer.ba