BiH Udarno Vijesti

RS će dobiti prvi registar pedofila

Republika Srpska će u narednom periodu, dobiti prvi registar pedofila!
Gorana Zlatković, ministar pravde RS, “Nezavisnim” je potvrdila da Ministarstvo traži najbolja rješenja kada je u pitanju sankcionisanje počinilaca polnog nasilja nad djecom.

Zlatkovićeva objašnjava da se sve radi s posebnom pažnjom, o čemu svjedoči i to da na izmjenama Krivičnog zakona Ministarstvo pravde RS usko sarađuje s Ombudsmanom za djecu RS, centrima za socijalni rad, drugim ministarstvima i nevladinim organizacijama.

Zajedno ćemo sagledati najbolja rješenja i ugraditi ih u Krivični zakon. Tom prilikom biće riješeno pitanje uspostave registra počinilaca krivičnih djela polnog nasilja nad djetetom, kao i uvođenje novih mjera bezbjednosti za počinioce ovih krivičnih djela“, dodala je Zlatkovićeva.

U Ministarstvu navode kako je još rano govoriti o tome da li će registar biti javan ili, pak, dostupan samo užem krugu ljudi.

Nada Grahovac, ombudsman za djecu RS, ističe da je uspostava registra jedna od mjera koje mogu doprinijeti boljoj zaštiti djece od lica koja su već počinila krivična djela polnog nasilja nad djecom.

Osnovni cilj evidencije je, kako smatra ombudsman za djecu RS, zaštita djece i njihove sigurnosti kroz smanjenje broja povratnika među počiniocima ovih krivičnih djela, a što zahtijeva pojačan nadzor nad ovim licima.

Mora se imati u vidu da je počinioce ovih djela, prema ocjeni stručnjaka, najteže rehabilitovati“, navodi Grahovčeva.
Dodaje kako je suština formiranja registra smanjivanje mogućnosti da se pedofili uopšte približe djeci.
Imajući u vidu da samo mali broj ovih slučajeva bude prijavljen i procesuiran i da nažalost najveći broj njih ostaje nepoznat, a da se registar odnosi na osuđena lica i njihov nadzor, jasno je da je registar samo jedna od mjera i da zaštita djece od ovih najtežih oblika zlostavljanja i iskorištavanja zahtijeva sistemske mjere u različitim resorima“, smatra Grahovčeva.

Komentarišući da li je potrebno da registar pedofila bude dostupan svima ili, pak, užem krugu, Grahovčeva dodaje da je za ovu instituciju najvažnije da se prepozna potreba i važnost uspostave registra, a da o njegovom sadržaju struka treba da kaže konačan stav, prije svega u dijelu ko vodi registar, s kojim podacima, kome je i pod kojim uslovima dostupan, kao i na koje vrijeme se vodi registar.
Zemlje u regionu su u proteklih godinu dana napravile drastične iskorake kada je u pitanju pooštravanje kaznene politike prema pedofilima.

Srbija je usvojila “Marijin zakon”, kojim su zatvorske kazne za pedofile povećane na 20 godina zatvora.
Ovim zakonom utvrđeno je formiranje i registra pedofila, ali zasad nema nijednog imena u njemu, s obzirom na to da zakon ne dopušta da se u registar uvedu pedofilu koji su osuđeni prije usvajanja “Marijinog zakona”.

U Hrvatskoj je početkom ove godine stupio na snagu izmijenjeni Krivični zakon, koji propisuje kaznu dugotrajnog zatvora za zlostavljanje koje dovede do smrti djeteta.

Utvrđen je i registar pedofila, ali nije dostupan široj javnosti, već inspektorima za seksualne delikte, tužiocima i sudu.
Makedonija je barem u pogledu

registra pedofila otišla najdalje, a identitet kao i adrese pravosnažno osuđenih predatora dostupni su javnosti.

Nezavisne/Informer.ba