BiH Vijesti

U RS-u učestala unutrašnja ali i međuentitetska migracija

Na teritoriji Republike Srpske u prošloj godini registrovano je 15 972 unutrašnjih migracija, od čega 6 887 međuopštinskih, 8 134 međuentitetskih i 951 između RS i Brčko distrikta, podaci su Zavoda za statistiku RS.

Na području Republike Srpske broj doseljenih iz Federacije BiH je 4 538, a 619 iz Brčko distrikta. Sa teritorije RS odselilo se 3 596 u FBiH, a u Brčko distrikt 332 migranta. Ukupan migracioni saldo Republike Srpske je 1 229.

Najveći broj migranata – 7 293 zastupljen je u starosti između 18 i 37 godine, a njihova prosječna starost u 2010. godini iznosila je 27 godina