Ekonomija Vijesti

Rusi traže od Vlade RS-a koncesiju za gasifikaciju Banja Luke i drugih gradova

Preduzeće “Gazservis RS“ d.o.o. Banja Luka, čiji osnivač je “Teplogazservisprojekt Oversiz“ iz Ruske Federacije dostavilo je pismo namjera Vladi Republike Srpske (RS) za gasifikaciju, odnosno toplifikaciju u prvoj fazi grada Banja Luke, propan-butan gasom (TNG ili LPG), s mogućnošću toplifikacije i ostalih gradova u RS. 

Prema procjenama potencijalnog investitora, planirane investicije za realizaciju ovog projekata su oko 80 milona eura, navedeno je u ekonomskoj politici RS-a za narednu godinu.

Vlada RS-a navodi da očekuje da investitor podnese samoinicijativnu ponudu za dodjelu koncesije, nakon čega će se nastaviti s daljim aktivnostima.

U dokumentu ekonomske politike, koji će 23. novembra razmatrati poslanici entitetskog parlamenta, Vlada navodi i da se kontinuirano vode aktivnosti na razvoju gasnog sektora.

Nastavljeni su pregovori s javnim preduzećem “Srbijagas“ Novi Sad na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, statusno-pravnih pitanja i ulaganja kapitala u Akcionarsko društvo za uvoz, snabdijevanje i transport prirodnog gasa “Gas Promet“ Pale.

“Za 2012. godinu planira se nastavak aktivnosti ka potpunom preuzimanju direktiva EU i njihovoj primjeni u gasnom sektoru RS, kao i dalja saradnja sa Energetskom zajednicom u cilju unapređenja uslova poslovanja i zaštite krajnjih potrošača prirodnog gasa. Imajući u vidu značaj razvoja gasne infrastrukture, kao i sve veći interes za uvođenjem prirodnog gasa kao novog vida energije u općinama RS, postoji opravdana potreba za izradu studije razvoja gasnog sektora, koja će definisati potencijalne potrošače prema području, lokaciji i količini, moguće interkonekcije, utvrđivanje prioritetnih projekata i potrebnih investicija za njihovu realizaciju”, navodi entitetska vlada.

Dodaje i da je dodijeljena koncesija za izgradnju distributivnog gasnog sistema na području općine Bijeljina, s mogućnosti priključka na gasovod kod Gornjeg Šepka i alternativnim priključkom kod Prnjavora Mačvanskog po samoinicijativnoj ponudi privrednog društva “Bijeljina-Gas“ d.o.o. Bijeljina.

Provedena je zakonska procedura i u toku je izrada ugovora o koncesiji, a vrijednost investicije iznosi oko 45 miliona KM.

Fena/Informer.ba