Ekonomija Izdvojeno Vijesti

Sarajevo: GRAS u gubitku od 21.700.000 KM

Kantonalno javno komunalno preduzeće (KJKP) “GRAS” iz Sarajeva napravilo je u prošloj godini gubitak od 21.700.000.KM, zbog čega je na sjednici Skupštine ovog kantonalnog preduzeća odbijen izvještaj o poslovanju za prošlu godinu.

Članovi Skupštine i Nadzornog odbora naglasili su da od nove uprave preduzeća očekuju pripremu Plana poslovanja za 2011. godinu koji bi trebalo da bude precizan i konkretan, sa jasno izraženim novčanim sredstvima i predočenim aktivnostima koje treba uraditi na prevazilaženju problema poslovanja.

Na skupštini je razmatran i Izvještaj eksternog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja preduzeća za 2010. godinu, pri čemu je data preporuka da se sačini program konsolidacije preduzeća, te da se pristupi hitnom pronalaženju rješenja za prevazilaženje postojećih finansijskih problema.

 

Srna/Informer.ba