BiH Izdvojeno Udarno Vijesti

Sarajevo: Izdata naredba pravnim i fizičkim licima da odmah počnu s uklanjanjem snijega i ledenica s krovova

Štab Civilne zaštite Kantona Sarajevo danas je izdao naredbu svim pravnim i fizičkim licima u Kantonu Sarajevo da odmah počnu s aktivnostima uklanjanja snijega i ledenica s krovova objekata.

Svi vlasnici objekata, kako firme tako i građani, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, obavezni su da uklone snijeg i ledenice s krovova svojih objekata.

Ova naredba donesena je danas i odmah je stupila na snagu.

Općina Stari Grad ponovo poziva upravitelje zgrada na teritoriji ove općine da do sutra do 16 sati Operativnom centru općinske Civilne zaštite dostave spiskove zgrada kojim upravljaju kao i plan aktivnosti uklanjanja snijega i ledenica s krovova objekata.

Upravitelji su, po Zakonu o održavanju zajedničkih dijelova zgrada dužni, da obezbijede ljude koji će obaviti ovaj posao, a Općina će osigurati kamion za odvoz snijega i ledenica.

Općina apeluje i na građane da se jave Operativnom centru Civilne zaštite kako bi im bila pružena pomoć prilikom uklanjanja snijega i ledenica s krovova njihovih kuća.

Ovaj apel prvenstveno se odnosi na stare, iznemogle i bolesne osobe, kao i domaćinstva koja čine samo žene.

Dinamika uklanjanja i odvoza snijega i ledenica s krovova zgrada bit će utvrđena po prirotetima u Operativnom centru Civilne zaštite Općine Stari Grad u saradnji s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom „Vratnik“.

 

Fena/Informer.ba