BiH Udarno Vijesti

Sarajevo: Održana osnivačka skupština Kongresa Bošnjaka Svijeta

Osnivačka skupština Kongresa Bošnjaka Svijeta (KBS) održana je u subotu u Sarajevu, a prisustvovali su joj delegati i gosti iz više od 20 zemalja svijeta i Bosne i Hercegovine. Izabrani su Glavni, Upravi i Nadzorni odbor te je prihvaćen Statut koji u naredna tri mjeseca ostaje otvoren za eventualne izmjene.

U Glavni odbor je izabrano 35 članova, za predsjednika je izabran Džemail Hot, a Glavni odbor ima i pet potpredsjednika. Upravni odbor broji 13 članova, a predsjednik je Muhamed Saračević.

Delegati su prihvatili predloženu Deklaraciju i Rezoluciju.

“Deklaracija je opšta, Rezolucija je decidna i tačno govori o onome šta Bošnjaci moraju da postave pred sebe”, kazao je Feni predsjednik Upravnog odbora Muhamed Saračević.

U rezoluciji su navedeni: princip slobode, demokratije i otvorenosti; princip jedinstva; princip univerzalnih ljudskih prava i sloboda; princip solidarnosti te princip dobrovoljnosti.

U Deklaraciji se, između ostalog, zahtijeva na nivou države BiH osnivanje posebnog ministarstva za dijasporu u cilju dosljednog i konsekventnog rješavanja konkretnih prava, pitanja i problema građana BiH koji žive u dijaspori, te stvaranja uslova za konstruktivnu suradnju matice i dijaspore.

Također navedeno je i usklađivanje zakonske regulative u BiH prema kojoj se državljanstvo BiH može izgubiti isključivo na lični zahtjev pojedinog građana u postupku utvrđenim zakonom, a nikako činom prihvatanja državljanstva druge države ili na bilo koji drugi način. Jedini izuzetak od ovog pravila može se odnositi na osobe koje su državljanstvo BiH stekle na nezakonit način.

Donesena je odluka o uspostavljanju kancelarije KBS-a u New Yorku i Sarajevu, a u subotu je predloženo i otvaranje kancelarija u Istanbulu, Berlinu ili Briselu.

Saračević je istaknuo da su vrata otvorena svima, da ovo nije “zakovana” organizacija te da “svako treba da dođe, da dadne onoliko koliko može u ovom našem globalnom projektu”, posebno ističući mlade koji imaju znanje i želju da pomognu ovoj zemlji.

 

Fena/Informer.ba