BiH Izdvojeno Vijesti

Sarajevo: Promovirano 12 doktora nauka

U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu danas je promovirao 12 doktora nauka.

Na čast doktora medicinskih nauka promovirani su: Sajra Užičanin, Asija Začiragić i Amela Dedeić-Ljubović, zatim lingvističkih Đenita Haverić, matematičkih Vesna Mišić, geografskih Nusret Drešković i Ranko Mirić, hemijskih Kadrija Hasanović, stomatoloških Mirjana Gojkov-Vukelić, sigurnosnih Darvin Lisica, pravnih Suvad Konaković, te nauke sporta i tjelesnog odgoja Edin Mirvić.

Rektor Univerziteta u Sarajevu prof.dr. Faruk Čaklovica je kazao da su doktori nauka danas potrebniji našim institucijama, u projektima izgradnje naučnoistraživačkih kapaciteta, njihovo prisustvo je neophodno i predstavlja faktor stabilnosti bh. društva u cjelini.

“Za svoj preobražaj, materijalni i duhovni, čovječanstvo ima da zahvali u prvom redu nauci, naučnom stvaralaštvu i istraživanju, jer bez nauke ne može biti ni blagodati naroda”, istakao je Čaklovica.

Koliki značaj se pridaje obrazovanju i u vrijeme ekonomske krize i recesije najbolje se vidi, kaže Čaklovica, po stavu Evropske komisije koja predlaže restrikcije u svim sferama društva izuzev obrazovanja i nauke.

Promoviranje doktora nauka je najveća čast Univerzitetu i akademskoj zajednici.

 

Fena/Informer.ba