Politika Vijesti

Sarajevo: Sastanak Pododbora za reformu pravosuđa i unutrašnjih poslova

U Sarajevu se danas održava prvi sastanak Pododbora za reformu pravosuđa i unutrašnjih poslova na kojem će učesnici pokušati da usaglase informaciju o trenutnoj situaciji u pravosuđu BiH, nakon što je iz Evropske komisije stigao upitnik svim akterima u BiH u vezi sa ovim pitanjem i prijedlozima za reforme.

Ako učesnici prvog sastanka Pododbora, nakon otpočinjanja strukturisanog dijaloga u Banjaluci, usaglase informaciju ona će iz Direkcije za evropske integracije BiH biti poslata Direkciji za proširenje Evropske komisije, koja će je razmotriti i pripremiti za narednu rundu pregovora o reformi pravosuđa.

Predstavnik Ministarstva pravde Republike Srpske Nikola Kovačević najavio je da će delegacija Srpske još jednom iznijeti svoje viđenje reforme pravosuđa, koja uključuje donošenje zakona o Ustavnom sudu BiH, kao i reformu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH.

Kovačević smatra da bi pitanje nadležnosti Ustavnog suda trebalo regulisati zakonom i da on odlučuje samo o apelacijama koje su isključivo u nadležnosti Ustavnog suda BiH, te ponovio da je za Srpsku neprihvatljivo formiranje Vrhovnog suda BiH čije bi se nadležnosti preklapale sa postojećim entitetskim vrhovnim sudovima.

 

Srna/Informer.ba