BiH Udarno Vijesti

Sarajevo: Za dva mjeseca u funkciji azil za 500 pasa lutalica

Ministri privrede i prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Rusmir Sendić i Abid Jusić, gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen, te načelnici i predstavnici općina u Kantonu Sarajevo potpisali su danas Sporazum o sufinansiranju unajmljivanja skloništa/azila za životinje u Prači.

Kako je najavljeno na press konferenciji, organizovanoj ovim povodom, planirano je da se u naredna dva mjeseca steknu osnovni uslovi kojim će sklonište za oko 500 pasa lutalica biti stavljeno u funkciju.

Općina Prača osigurat će lokaciju, neophodnu dokumentaciju i novac za gradnju objekta, dok će Kanton i općine izdvojiti novac za iznajmljivanje i održavanje skloništa. Za ovu namjenu u 2012. godini potrebno je izdvojiti 942.000,00 KM, a sve pojedinosti će biti precizirane ugovorom koji će sporazumne strane potpisati početkom marta naredne godine, kada i je planirano stavljanje objekta u funkciju.

Ministar Sendić je kazao da je riječ o projektu od esencijalnog značaja za Kanton Sarajevo, a prije dogovora o njegovoj realizaciji konsultirani su relevantni subjekti iz okruženja. Zamisao je da u okviru azila djeluje i higijenska služba, a sam projekt zbrinjavanja podrazumijeva i transport, čipovanje pasa, hranjenje, vakcinaciju, u nekim slučajevima i eutanaziju pasa, pa čak i njihovo sahranjivanje.

“Ovo je kompleksan i dugoročan projekt u koji se moraju uključiti i eksperti veterinarske, pravne i ekonomske struke. Trenutno imamo vanrednu situaciju koja zahtijeva i vannredne mjere u rješavanju ovog gorućeg problema. Procjene su da na području Kantona ima od 5.000 do 20.000 pasa lutalica i jedan azil ne može riješiti taj problem. Mi pokušavamo da ovim projektom zbrinemo najagresivnije pse s mjesta na kojima su građani potencijalno najugroženiji”, istakao je ministar Sendić i dodao da će se u dogledno vrijeme razmotriti mogućnosti proširivanja kapaciteta za zbrinjavanje pasa lutalica. Također je dodao da će se uporedo sa realizacijom ovog projekta nastaviti i aktivnosti na kastraciji i sterilizaciji pasa putem Kantonalne veterinaske stanice.

Prema riječima ministra Jusića namjera je da se na ovaj način postigne i veća komunalna higijena. Planirano je da u prvoj fazi projekta, a nakon što azil bude u funkciji, na terenu interveniraju i ekipe higijenskog servisa, koje bi djelovale po dojavama građana ili općinskih subjekata.

Za tu svrhu, kako je predviđeno, biće otvorene i posebne telefonske linije.

Strane potpisnice Sporazuma obavezale su se da će u svojim budžetima za 2012. godinu planirati sredstva za plaćanje zakupa skloništa. Ministarstva privrede i prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo izdvojit će po 200.000,00 KM, Grad Sarajevo 100.000,00, a ostatak sredstava će obezbijediti općine.

Informer.ba