BiH Udarno Vijesti

U Sarajevu preminuo akademik Midhat Usčuplić

Akademija nauka i umjetnosti (ANU) Bosne i Hercegovine saopćila je danas da je 12. augusta u Sarajevu preminuo istaknuti naučni radnik i redovni član ANUBiH, akademik Midhat Usčuplić.
Midhat Usčuplić je rođen 1933. godine u Tuzli. Diplomirao je na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1958. godine. Na tom fakultetu izabran je za asistenta 1960. godine. Specijalizirao je fitopatologiju i doktorirao na Univerzitetu u Beogradu. Obavio je postdoktorski studij iz fitopatologije na Univerzitetima Oxford i Cambridge, saopćeno je iz Službe za odnose sa javnošću ANUBiH.

Predavao je predmete fitopatologija, integralna zaštita šuma i specijalni proizvodi šuma (gljive). Rukovodio je postdiplomskim studijem iz zaštite šuma.

Pored nastavnih aktivnosti vodio je mnoge naučnoistraživačke projekte iz oblasti zaštite šuma. Svoje radove prezentirao je na mnogim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu – Velikoj Britaniji, Portugalu, Norveškoj, Njemačkoj, Japanu, Francuskoj i drugim zemljama.

Bio je gostujući profesor na Tehničkom univerzitetu u Cirihu i na Univerzitetu Lerida (Španija).

Objavio je više od 150 naučnih i stručnih radova iz oblasti zaštite šuma, te mnoge naučno-popularne članke iz oblasti šumarstva i zaštite okoliša. Autor je ili kooautor nekoliko univerzitetskih udžbenika i priručnika.

U dva mandata biran je za dekana Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Dobitnik je brojnih priznanja.

Za dopisnog člana ANUBiH izabran je 2002, a za redovnog 2008. godine.

“Akademik Midhat Usčuplić je bio istaknuti član Akademije i direktor Centra za istraživanje i održivi razvoj krša i njegov odlazak je nenadoknadiv gubitak za sve nas, posebno one koji rade u Odjeljenju prirodnih i matematičkih nauka. Kolega Usčuplić je svojim studioznim pristupom svakom zadatku dao poseban doprinos dostignućima Odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka i njegovom Centru. Bilo je istinsko zadovoljstvo raditi sa njim. Uvijek je težio osavremenjivanju šumarske nauke”, navodi se u saopćenju Akademije.

Sahrana će biti obavljena u ponedeljak, 15. augusta na gradskom groblju Bare, ispred ateističke kapele u 14.15 sati. Komemorativna sjednica će biti održana naknadno, a ANUBiH će tačan termin saopćiti blagovremeno.

Fena/Informer.ba