BiH Udarno Vijesti

SBK: Sindikat srednjeg obrazovanja prijeti štrajkom

Kantonalni odbor Sindikata srednjeg obrazovanja je Skupštini Srednjobosanskog kantona (SBK), političkim partijama i kantonalnoj Vladi uputio posljednje upozorenje prije nastavka provođenja aktivnosti oko generalnog štrajka, koji je privremeno odgođen u maju, potvrdio je predsjednik ovog odbora Nedžad Jahić.

On je rekao da je, nakon obavljenih konsultacija sa svim sindikalnim organizacijama srednjih škola, njihovim odborima i članovima, kao i sindikatima osnovnog i srednjeg obrazovanja sa ovog područja zauzet stav od koga se neće odstupiti.

“U sindikatu smatraju da se dosadašnja stečena prava svih zaposlenih u školstvu ne mogu, niti smiju umanjivati u narednom periodu, a to su plate i ostale naknade”, rekao je Jahić.

Sindikat predlaže da se prijedlog budžeta za 2012. godinu ne usvoji na sjednici Skupštine, koja je zakazana za 30. decembar, već da se usvoji odluka o privremenom finansiranju SBK, koja bi važila do 31. marta naredne godine. Sindikalci smatraju da su Vlada SBK i njen pregovarački tim jednostrano i u potpunosti prekršili sve odredbe protokola potpisanog sa sindikatima osnovnog i srednjeg obrazovanja, koji je obavljen 25. maja u Službenim novinama SBK.

“Vlada SBK nije sa sindikatima osnovnog i srednjeg obrazovanja zaključila i potpisala Aneks kolektivnog ugovora za ovu godinu i primijenila ih sa Zakonom o platama i naknadama policijskih službenika i namještenika u SBK, čime je svjesno i jednostrano prekršila jedan od najvažnijih zaključaka Skupštine SBK iz ranijeg perioda”, naveo je Jahić.

On je dodao da nije donesen i usvojen rebalans budžet SBK za ovu godinu, kako je dogovoreno.

“Kako Vlada i Skupština SBK nisu ispoštovale preuzete obaveze iz pravno važećeg Protokola, sindikatima osnovnog i srednjeg obrazovanja SBK je preostalo jedino legitimno i zakonom dozvoljeno sredstvo, a to je nastavak provođenja aktivnosti oko generalnog štrajka”, rekao je Jahić.

 

Srna/Informer.ba