Politika Udarno Vijesti

SDA: Nisu stečeni uslovi za ukidanje supervizije u Brčko distriktu

Stranka demokratske akcije /SDA/ smatra da “još nisu stečeni uslovi za ukidanje međunarodne supervizije u Brčko distriktu”.

U SDA kao razloge ovakvog stava navode da je Narodna skupština Republike Srpske /RS/ 1999. godine odbacila navode konačne Arbitražne odluke, te da se  još nije izjasnila o njenom prihvatanju, kao i  da pitanja električne energije, snabdijevanja Brčkog od elektroprivreda entiteta i funkcionisanje Državne regulatorne komisije za električnu energiju /DERK/ “nisu do kraja definisana”.

SDA kao razloge svog stava navodi i da “pitanje infrastrukture i državnih kompanija predviđeno Dejtonskim sporazumom /državna korporacija “Luka”, korištenje javne imovine, infrastruktura Telekoma …/ nije riješeno.

U saopštenju se dodaje da “institucije vlasti distrikta nisu dovoljno snažne da se uspješno suprotstave sve prisutnijoj korupciji i kriminalu, što može imati nesagledive posljedice po unutrašnji razvoj distrikta”.

U SDA navode i da pitanje koeficijenta kod raspodjele od PDV-a nije do kraja riješeno, što će bitno uticati na stabilnost disktrikta, s ozbirom da krajem 2011. godine ističe zagarantovani koeficijent, te da predstavljanje Brčko distrikta nije regulisano u institucijama BiH.

“Sva prethodna, a i druga pitanja koja su regulisana odlukama entiteta, moraju biti riješena Zakonom o distriktu Brčko na nivou države, jer postoji opasnost da entiteti svoje odluke povuku ili izmijene”, smatraju u SDA.

U ovaj stranci ističu i da aktuelna politička situacija “nije povoljna za donošenje ovakve odluke, jer se negativno odražava i na političke odnose u institucijama distrikta”.

“U svakom slučaju, institucija supervizije treba ostati i nakon ispunjenja prethodno pobrojanih uslova, a najkraće do održavanja narednih izbora i konstituisanja organa vlasti u distriktu”, zaključuju u SDA.

U Sarajevu je danas počeo dvodnevni sastanak Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira /PIK/ u BiH na kojem će, između ostalog, biti razmatrana i ispunjenost uslova koji su potrebni za okončanje međunarodne supervizije u Brčko distriktu.