Politika Vijesti

SDA: Odluka ministra Suljagića je ishitrena, štetna i neprihvatljiva

Povjereništvo KO SDA Sarajevo posljednju odluku ministra u Vladi Kantona Sarajevo Emira Suljagića u kojoj se u pogledu mogućnosti izbora između Vjeronauke i Kulture religija, odnosno Historije religija, učenicima sada nudi i treća mogućnost a koja se sastoji u tome da ne izaberu ni jedan ponuđeni predmet, dakle, da se “izabere ništa” – ocjenjuje ishitrenom, proizvoljnom, štetnom i neprihvatljivom.

Iz KO SDA Sarajevo podsjećaju javnost da je u Vladi KS donesena odluka o uvođenju Kulture religija, odnosno Historije religija kao aletarnativnog predmeta Vjeronauci koju su podržali svi ministri u vidu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-18191-1/11. od 20. 05. 2011. Godine.

Ta odluka je dostavljena svim školama u dopisu broj: 11-04-38-sl./11, od 16. 08. 2011. Godine, te je na temelju iste uslijedilo anketiranje svih učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo, odnosno njihovih roditelja, a po rezultatima ankete su već bili formirani rasporedi i fond časova Vjeronauke.

Međutim, odmah nakon što su počeli pristizati rezultati o ishodu anketiranja, resorni ministar je, očito osobno nezadovoljan zbog odabira vjeronauke od strane velikog broja anketiranih roditelja, bez zakonskog uporišta i ignorirajući Zaključak Vlade Kantona, stručne službe resornog Ministarstva, kao i Prosvjetno-pedagoškog zavoda, dopisom broj 11-01-38/sl.11. donio odluku o otvaranju i treće mogućnosti, kojom je u suštini poništio rezultate anketiranja i poigrao se sa potpisima učenika i njihovih roditelja, te naložio školama ponovno anketiranje učenika i roditelja dodajući i treću mogućnost prema kojoj se učenici mogu opredijeliti da ne izaberu nijedan od dva ponuđena predmeta.

Za SDA kao partnersku stranku u Vladi Kantona Sarajevo nije prihvatljiv ovakav neozbiljan i avanturistički odnos ministra prema školama, đacima i roditeljima u kojem se gospodin Suljagić poigrava sa rezultatima ankete o izboru učenika i roditelja između dva predmeta kao i sa organizacijom nastave od strane škola, direktora i nastavnika.

Neprincipijelnost gospodina Suljagića ogleda se i u sljedećoj činjenici: Ministar Suljagić je nekoliko mjeseci ranije uzburkao javnost pozivajući se na argument da „učenici koji ne pohađaju nastavu vjeronauke imaju ocjenu manje“, te da su po tom osnovu diskriminirani. Sada, kada je Zaključkom Vlade konačno bilo riješeno to pitanje, on sam zaboravlja svoju argumentaciju, te samostalno i ishitreno, omogućava svim zainteresiranim učenicima „da imaju ocjenu manje“.

Posebno zabrinjava činjenica da se resorni Ministar, kao organ izvršne vlasti, u svome dopisu školama poziva na zakon koji još nije donesen, direktno prejudicirajući njegov konačni oblik i sadržaj, te svojim odlukama koje se primjenjuju na terenu vrši direktan pritisak i na taj način nameće svoje želje i ideje zakonodavnoj Vlasti, odnosno Skupštini Kantona.

Za SDA, ravnoprvan status vjeronauke u školama predstavlja neotuđivo pravo đaka i njihovih roditelja. Uređivanje tog prava ne može biti nadležnost samo jednog ministra bilo kojoj stranci da pripada.

Prema tome, sasvim je očigledno da ministar Suljagić svojim postupcima:

– ignorira i derogira odluke Vlade KS
– prejudicira zakonska rješenja, uzurpirajući pritom isključivu nadležnost Skupštine KS
– uvodi pravnu nesigurnost u prostor odgoja i obrazovanja u KS
– unosi konfuziju u organizaciju rada odgojno-obrazovnih ustanova u KS
– diskriminira roditelje i učenike u ostvarivanju elementarnih ljudskih prava.

Stoga Povjereništvo KO SDA Sarajevo zahtijeva od svojih ministara u Vladi Kantona Sarajevo da insistiraju na sprovođenju Zaključka Vlade Kantona od 20. 05. 2011. godine i važećih zakona i propisa u pogledu na status vjeronauke i kulture religija odnosno historije religija u osnovnim i srednjim školama i tako zaštite dignitet i temeljna prava i građana-roditelja i učenika, ali i Vlade i Skupštine KS.

 

Fena/Informer.ba