Politika Vijesti

SDA: Vlasti RS-a izigrale sporazum sa Catherine Ashton

SDA pozdravlja odluku Narodne skupštine RS kojom je stavljena van snage Odluke o raspisivanju republičkog referenduma od 13. aprila 2011. godine i svih pravnih akata donesenih na osnovu nje.

Međutim, ostanak na snazi 29 zaključaka sa sjednice od 13. 04. 2011. godine znači izigravanje sporazuma sa visokim predstavnikom EU za vanjsku i sigurnosnu politiku Catherine Ashton koji NSRS uzima kao osnov za stavljanje van snage odluke o referendumu.

Posebno zabrinjava činjenica da i dalje ostaju na snazi antidejtonski zaključci, naročito:

– Negiranje nadležnosti Parlamenta Bosne i Hercegovine;
– Ograđivanje od rada Suda i Tužilaštva BiH;
– Proglašavanje djelovanja Suda i Tužilaštva BiH generatorom međuetničke mržnje i netrpeljivosti;
– Osporavanje bonskih nadležnosti visokog predstavnika i negiranje njegovih odluka, što znači i negiranje Aneksa X Dejtonskog ustava i do sada provedene implementacije Sporazuma;
– Osporavanje svih zakona koje je do sada donio visoki predstavnik, a potvrdila Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine;
– Negiranje apelacione uloge Suda Bosne i Hercegovine itd.

Zato pozivamo međunarodnu zajednicu da konačno spriječi i zaustavi provedbu antidejtonskih zaključaka NS RS od 13. aprila 2011. godine.

 

Informer.ba