Politika Udarno Vijesti

SDP: Kultura faktor duhovne i moralne ravnoteže

Savjet za razvoj Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine (SDPBiH) u utorak je održao sjednicu na kojoj je razmatrano stanje kulture u BiH i ponuđen izvod iz programa.

Uvodna izlaganja podnijeli su Damir Mašić, ministar obrazovanja i nauke FBiH, književnik Haždem Hajdarević, zastupnik u Skupštini KS-a, Dunja Blažević, historičarka umjetnosti i direktorica Centra za savremenu umjetnost, te Mile Stojić, književnik i novinar.

„Kao odgovorni pojedinci nećemo dozvoliti da se institucije kulture ostavljaju na brigu same sebi i spremni smo da i s vladama FBiH, kantona i nižim intancama i drugim entitetom otvorimo jednu raspravu koja mora rezultirati konačnim i trajnim rješenjima“, rekao je Mašić.

Odnosom prema kulturi mjeri se civilizacijski domet jednog društva, rečeno je, jer kultura nije sekundarni segment ili dekorativna komponenta života, već duhovna potreba čovjeka, mjera za kvalitet egzistencije i prepoznavanja u kulturi.

“Kultura je elitna stvar” rekao je Stojić i „svaka država koja drži do sebe puno ulaže u kulturu, književnost, kazalište“.

U Savjetu za razvoj SDPBiH smatraju da se konačno treba osloboditi ideologiziranog rječnika, koji kulturu vidi samo u funkciji društvenog interesa ili kao sredstvo održavanja na vlasti.

Stoga SDPBiH se zalaže za, kako je istaknuto, očuvanje kulturnog identiteta svih naroda BiH i ne želi se odricati nijednog dijela kulturne baštine, ali je protiv političke manipulacije i favoriziranja kvazikulturnih uposlenika.

Fena/Informer.ba