BiH Udarno Vijesti

Sejdić i Finci skeptični

Aktivista Vijeća Roma u BiH Dervo Sejdić izjavio je da ne očekuje mnogo od parlamentarne komisije koja treba da dostavi prijedlog amandmana vezanih za odluku Suda iz Strazbura u predmetu “Sejdić – Finci”, dok se aktuelni ambasador BiH u Švajcarskoj Jakob Finci  nada da će ta komisija do kraja novembra uspjeti da izađe sa prijedlogom amandmana.

Sejdić je za “Fokus” kao razloge za sketpičnost naveo to što komisija donosi odluke konsenzusom i smatra da se 13 članova nikada neće usaglastiti, a za njega je takođe i problematičan rok predviđen za donošenjem amandmana.

Finci je iznio primjedbu što u toj komisiji nema nikog iz reda ostalih, a izrazio je i bojazan da će se i ovaj put obistiniti preporuka Winstona Churchilla, odnosno ako nećeš da se nešto riješi, ti formiraj komisiju.

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu, odlučujući u predmetu “Sejdić – Finci”, obavezao je nadležne organe BiH da Ustav usklade sa međunarodnim i evropskim konvencijama o zaštiti ljudskih prava i svim građanima omoguće da koriste aktivno ili pasivno biračko pravo.