BiH Vijesti

Žiranti u BiH otplatilli 25 miliona maraka tuđih kredita

Na nivou BiH samo u prošloj godini između 22 000 i 25 000 žiranata otplatili su oko 25 miliona maraka tuđih kredita, rekao je predsjednik Udruženja za zaštitu žiranata u BiH Jovica Cvjetković.

Prema njegovim riječima, u Republici Srpskoj prošle godine blizu 7 000 žiranata otplatili su više od sedam miliona maraka tuđih kredita u bankama i mikrokreditnim organizacijama.

Cvjetković je izjavio “Glasu Srpske” da su ti pokazatelji u Federaciji BiH /FBiH/ još drastičniji, pošto je tamo više od 16 000 žiranata otplatilo 17 miliona maraka tuđih kredita.

On je istakao da je prošle godine neznatno smanjen broj žiranata koji su otplatili kredite u odnosu na 2010. godinu, ali da je za nekoliko miliona maraka povećan iznos koji je otplaćen.

Cvjetković je dodao da jemac u mikrokreditnim organizacijama u prosjeku otplati od 500 do 600 maraka, dok je taj iznos u bankama veći od 3.500 maraka.

Na području BiH ima više od 200 000 prevarenih žiranata, a u ovom udruženju kažu da bi promjena zakonske regulative uvela red u ovu oblast.

Zbog toga je Udruženje za zaštitu žiranata BiH uputilo parlamentima Republike Srpske i FBiH inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o izvršnom postupku u dijelu koji se odnosi na potraživanja od dužnika.

Cvjetković je istakao da oni traže da se u poglavlju o jemstvu posebno apostrofira bankarsko jemstvo i da se tačno zakonski odredi protiv koga i kojim redoslijedom ide naplata.

Tražićemo da parlamenti u BiH propišu da u slučaju sudskog odlučivanja naplata ide prvo od dužnika, a ono što se ne bude moglo naplatiti od njega da ide na teret žiranta“, rekao je Cvjetković.

Prema podacima Agencije za bankarstvo Republike Srpske, najveći broj prigovora na rad banaka u prvih devet mjeseci upravo su uputili žiranti i to 66 od ukupno podnesenih 199 prigovora.

 

Srna/Informer.ba