BiH Udarno Vijesti

Silovatelja i zločinca Slavka Lalovića, koji je u logoru držao žene i djecu, Sud BiH osudio na sramotnih šest godina

Sud BiH osudio je Slavka Lalovića na pet godina zatvora zbog zločina počinjenih u Kalinoviku u julu i augustu 1992. godine.

Vijeće Suda BiH utvrdilo je da je Lalović, bivši pripadnik rezervnog sastava Stanice javne bezbjednosti (SJB) Kalinovik, “pomagao u silovanju, primjenjivao mjere terora i zastrašivanja” nad civilima zatočenim u Osnovnoj školi “Miladin Radojević”, gdje je radio na obezbjeđenju zatvora.

Sudsko vijeće je kazalo da je, nakon ocjene svih dokaza, utvrdilo da je Lalović počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

“Lalović je kriv što je omogućio ulazak dvojici vojnika u Osnovnu školu ‘Miladin Radojević’, znajući da će silovati jednu zatočenicu”, rekao je Zoran Božić, predsjedavajući Sudskog vijeća.

Obrazlažući presudu, sudija Božić je kazao da je Sudsko vijeće utvrdilo da su zatočenici u Osnovnoj školi ‘Miladin Radojević’ bili žene, djeca i malo muškaraca, koji nisu bili naoružani.

“Sud BiH Lalovića je proglasio krivim i zato što je tokom augusta 1992. godine zlostavljao civile na način da im je jednom uskratio vodu i odlazak u toalet. Lalović je zastrašivao civile na način da im je prijetio ubistvom ako mu ne daju novac i dragocjenosti”, navodi se u nepravosnažnoj presudi.

Državni sud je oslobodio Lalovića krivice da je u augustu 1992. natjerao tri zatočenice da trče po mokrom podu, nakon čega se jedna od zatočenica okliznula i povrijedila.

Prilikom izricanja presude, Sud BiH je kao olakšavajuće okolnosti cijenio porodično stanje Lalovića i činjenicu da je otac četvero djece.

Suđenje Laloviću počelo je u januaru 2011. godine.

Sudsko vijeće je Lalovića oslobodilo plaćanja troškova postupka, a oštećene sa imovinskopravnim zahtjevima uputilo na parnicu.

Tužilaštvo BiH i Odbrana u roku od 15 dana mogu Apelacionom vijeću Suda BiH uložiti žalbu na prvostepenu presudu.

 

Birn/Informer.ba