BiH Izdvojeno Vijesti

Simić: Cilj napada na Sarajevo nisu bili civili

Svjedok odbrane Radovana Karadžića u Haškom tribunalu, nekadašnji načelnik artiljerije Prve sarajevske motorizovane brigade pukovnik Savo Simić, izjavio je danas da Sarajevsko-romanijski korpus Vojske Republike Srpske (VRS) nije imao za cilj napade na civile, niti je postojala namjera da se oni terorišu.

Simić je ovu izjavu dao u četvrtak, 8. novembra, na glavnom ispitivanju, a ponovio ju je i danas tokom unakrsnog ispitivanja od strane zastupnika optužbe Alena Tigera.

Cilj Sarajevsko-romanijskog korpusa je bio da se odbrambenom operacijom zaustavi napredak muslimanskih snaga, da se spriječi deblokada Sarajeva i da se ovaj korpus spoji sa Hercegovačkim korpusom, kako bi se obezbijedilo snabdijevanje i omogućile komunikacije između teritorija na kojima su živjeli Srbi“, rekao je Simić.

Tužilac Tiger je zaključio da on i svjedok “na blago različite načine govore o istoj stvari”, pozivajući se, osim na dokumente iz komande Sarajevsko-romanijskog korpusa iz 1992. i 1993. godine, i na intervju generala Ratka Mladića beogradskom nedeljniku NIN iz 1994. godine.

Mladić je u tom intervjuu, citirao je Tiger, rekao:

Ostvarili smo strateške ciljeve, povezali smo se sa Hercegovačkim korpusom, jer bez toga ne bismo imali državu.”

Svjedok Simić je bio izričit da u Sarajevsko-romanijskom korpusu nikada nisu dobili naređenje da napadaju civile u Sarajevu.

On je rekao da je Vojska Republike Srpske uvijek vodila defanizivne akcije, a da je druga strana otvarala vatru iz neposredne blizine civilnih objekata.

Nzavisne/Informer.ba