BiH Izdvojeno Vijesti

Sindikat RS-a: Dugovanja radnicima veća od entitetskog budžeta

Radnicima u Republici Srpskoj (RS) se na ime neisplaćenih plaća i doprinosa duguje iznos koji prelazi veličinu entitetskog budžeta i takvo stanje je neodrživo, ukazala je danas predsjednica Saveza sidnikata Ranka Mišić.

Očekuje i da entitetska vlada prihvati njihovu inicijativu prema kojoj bi se neisplaćivanje plaća u skladu sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovorima tretiralo kao krivično djelo, što je nedavno pokrenuti sindikalni zahtjev i u susjednim zemljama.

Nakon sastanka sa predstavnicima fondova zdravstenog osiguranja i penzijsko- invalidskog osiguranja, Porezne uprave RS, Inspektorata i Zavoda za zapošljavanje RS, predsjednica entitetskog sindikata iznijela je i inicijativu za hitnu izmjenu Zakona o stečaju, jer stečajni postupak i dalje je nešto što, kako kaže, ide najdirektnije na štetu radnika.

Sindikat ima još zahtjeva, među kojima i da budu jasni kriteriji kod dodjele reprograma preduzećima u RS-u i da se odredi ko je garant tih reprogramiranih obaveza.

Osim zahtjevu koji se odnose na nova zakonska rješenja, Ranka Mišić iznijela je i one po kojima je potrebno kritičko preispitivanje funkcioniranja upravnih organa.

“Sindikat traži i preispitivanje rada i organizacije Porezne uprave RS i Inspektorata kako bi sagledali da li su njihove organizacije adekvatne zakonskim obvezama, da se vidi je li ovim institucijama potrebna bolja materijalna, kadrovska i druga opremljenost”, kaže Ranka Mišić.

Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS Goran Kljajčin rekao je da, prema evidenciji Porezne uprave RS, dugovanja poslodavaca prema tom fondu iznose 170 miliona maraka.

Evidentno je, kaže, da skoro 50 posto obveznika uplaćuje minimalne iznose doprinosa za zdravstvo, a jedan dio tu obavezu ni ne izvršava.

I direktor Fonda PIO Mladen Milić ponavlja da, zaključno sa 30. junom, potraživanja tog fonda po osnovu neuplaćenih doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje iznosi 298,5 miliona maraka plus 52 miliona obračunatih, a nenaplaćenih kamata.