BiH Udarno Vijesti

SIPA: Na oglas za prijem u radni odnos stiglo 1570 prijava

Komisija za izbor kandidata za pohađanje obuke kadeta za čin mlađi inspektor u Agenciji za istrage i zaštitu BiH /SIPA/ pregledala je 1 570 prijava i utvrdila da 1 274 kandidata ispunjava opšte i posebne uslove konkursa raspisanog 29. avgusta.

Komisija je utvrdila da su 1 274 kandidata dostavila svu traženu dokumentaciju za pravo pristupa testiranju i dalju proceduru prijema u radni odnos, dok 296 prijavljenih kandidata, zbog nepravovremenog dostavljanja, nepotpune ili neuredne dokumentacije, ne ispunjava uslove za dalju proceduru prijema u radni odnos i njihove prijave neće biti razmatrane.

O razlozima za isključenje iz dalje selekcije prijema u radni odnos kandidati koji ne ispunjavaju uslove pisano su obaviješteni i dostavljenu dokumentaciju mogu preuzeti u sjedištu Agencije.

SIPA je saopštila da su spiskovi kandidata koji su uključeni u dalju selekciju, kao i kandidata koji su isključeni iz dalje selekcije prijema u radni odnos dostupni na službenoj internet stranici Agencije – www.sipa.gov.ba.

Procedura prijema u radni odnos nastavlja se testiranjem fizičkih sposobnosti kandidata.

SIPA obavještava kandidate koji su uključeni u dalju selekciju za prijem u radni odnos da se o terminu i mjestu održavanja testiranja informišu putem službene internet stranice Agencije.

 

Srna/Informer.ba