Izdvojeno Svijet Vijesti

Situacija u svijetu katastrofalna, bez posla više od 200 miliona ljudi

Šef Međunarodne organizacije rada (MOR) Juan Somavia upozorava da je situacija u pogledu nezaposlenosti u svijetu katastrofalna – bez posla je trenutno više od 200 miliona ljudi, ali taj boroj je, u realnosti, osjetno veći.

On je naveo nimalo dobre cifre o stanju međunarodnog tržišta rada, a iznio je i svoje viđenje prevladavanja ovog stanja krize.

Broj nezaposlenih stalno raste. Uz današnji tempo ekonomskog rasta, koji se procjenjuje na jedan posto godišnje, prosto nije moguće obnoviti 30 miliona radnih mjesta, koja su izgubljena od početka krize 2008. godine.

Uostalom, statistika uvijek pomalo vara, pa  ni navedene cifre ne pružaju potpunu sliku. Ne računaju se milioni radnika koji su prinuđeni da pristanu na skraćeno radno vrijeme, kao ni oni koji odlažu izlazak na tržište rada ili su izgubili svaku nadu u to da će naći posao.

Posebno su žalosni podaci o nezaposlenosti među omladinom. Danas na svijetu takvih ima skoro 80 miliona i ovaj nivo je dva-tri puta viši nego kod starijih radnika.

Generalni direktor MOR-a  podsjetio je da se protestne akcije u svijetu odvijaju upravo pod parolama borbe protiv nezaposlenosti i nejednakih prihoda. Međutim, nemaju svi ljudi koji rade dovoljno prava, socijalnu zaštitu i mogućnost da izraze svoje mišljenje.

Ako se ima u vidu to da se svjetska ekonomija nalazi na pragu još jedne recesije koja može da traje više od  deset godina, situacija se može samo pogoršati. Za lidere “G 20” vrlo je važno da razmisle o tome kako da čuju svoje građane i kako da odgovore na sve veće nezadovoljstvo ljudi – smatra Somavia.

Spašavanje finansijskih tržišta je najvažniji zadatak, ali treba posvetiti pažnju i onima koji nose breme krize – milionima nezaposlenih i onima koji to mogu da postanu.

MOR predlaže da se preduzmu mjere koje su već dokazale efikasnost u različitim zemljama. To je prije svega povećanje investicija u infrastrukturu zapošljavanja od današnjih 5-6 posto BDP-a do 8-10 posto.

Kao drugo, treba obezbijediti pristup bankarskim kreditima za mala i srednja preduzeća, gdje se uglavnom i otvaraju radna mesta. Uzgred rečeno, upravo tako su postupili Rusija i Brazil.

Kao treće, neophodno je otvaranje radnih mjesta za omladinu.

I, na kraju, kao četvrto, obezbjeđenje potpunog uključivanja stanovništva u mjere socijalne zaštite.

 

Srna/Informer.ba