BiH Politika Udarno Vijesti

Danas sjednica Vijeća ministara BiH u Sarajevu

Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine najavljena je za danas Sarajevu.

U predloženom dnevnom redu je više pravilnika, među njima o formulama za dojenčad i formulama nakon dojenja, zatim o sastavu i označavanju hrane pogodne za osobe netolerantne na gluten te o higijeni hrane.

Prijedlog pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verificiranja postupanja sukladno s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja također je u najavi dnevnog reda.

Pred članovima Vijeća bi trebalo da bude i izvještaj o radu tima za izradu dokumenta koordinacijskog mehanizma BiH u procesu evropskih integracija.

 

Fena/Informr.ba