BiH Udarno Vijesti

Sjednica Vlade FBiH danas u Sarajevu

Na sjednici Vlade FBiH koja se održava danas u Sarajevu bit će razmatran Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju izvještaja o radu za period od 1. januara do 31. decembra 2011., te Izvještaj o radu Vlade Federacije BiH za period od 1. januara do 30. juna ove godine s Prijedlogom zaključka.

Na dnevnom redu sjednice je, između ostalog, i Izvještaj o poslovanju privrednih društava namjenske industrije u Federaciji BiH za 2011, sa Prijedlogom zaključka, kao i Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u 2011, u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ostvaruje upravljačka prava po osnovu državnog kapitala s Prijedlogom zaključka.

Federalna Vlada će se očitovati i o Izvještaju o poslovanju privrednih društava iz oblasti industrije u 2011, u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ostvaruje upravljačka prava po osnovu državnog kapitala s Prijedlogom zaključka, te o Izvještaju o poslovanju privrednih društava iz oblasti rudarstva u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ostvaruje upravljačka prava po osnovu državnog kapitala i Rudnika u sastavu Koncerna Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, u 2011, s Prijedlogom zaključaka, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Fena/Informer.ba