Politika Udarno Vijesti

Skupština KS: Službi za zapošljavanje 32,5 miliona KM

Zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo (KS) na današnjoj sjednici usvojili su Plan rada JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” za 2012. godine, koja će na raspolaganju imati oko 32,5 miliona KM.

Kako je u uvodnom izlaganju kazala ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Velida Memić 16 miliona KM bit će iskorišteno za novčanu nakanadu u slučaju nezaposlenosti odnosno obezbjeđenje materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba.

Oko 1,6 milion KM planirano je za transfere PIO/MIO-u među kojima je i naknada za posebne vidove penzioniranja kada radnici ostaju bez posla zbog likvidacije ili stečaja firme u kojoj su radili.

Za nove projekte zapošljavanja planirano je oko 1.750.000 KM, a oko 7,1 miliona KM za realizaciju poticajnih mjera iz prethodne godine. Također, planirano je da se putem posredovanja u zapošljavanju u okviru podsticajnih mjera i na osnovu zahtjeva poslodavaca zaposli 11.000 osoba sa evidencije nezaposlenih.

Vlada KS-a oformila je tim za praćenje nezaposlenosti u okviru svih resornih ministarstava.

Budući da su zastupnici govorili i o efektima Sajma za zapošljavanje, direktor “Službe za zapošljavanje” Vahid Muharemović, kazao je da se sredstva koja se utroše za organiziranje tog sajma uvijek isplate jer je na prošlom sajmu učetvovalo 48 firmi te da “ako je svaka od njih zaposlila jednu osobu to je najmanje 48 novih zaposlenih osoba”.

Na sjednici je usvojena i Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i izdataka JU “Služba za zapošljavanje” za 2012. godinu kao i Odluka o otvaranju odjeljenja Javne ustanove Univerziteta u Sarajevu u Brčko Distriktu BiH (dislocirana nastava).

 

Fena/Informer.ba