BiH Vijesti

Smjena neposlušnih kadrova, udar na OIK

Skupština opštine Ribnik bez prethodne saglasnosti CIK-a BiH razriješila predsjednika Opštinske izborne komisije Savu Savića • Utvrđeno da u radu OIK-a nisu uočene nepravilnosti u primjeni Izbornog zakona BiH, te da se nisu stekli uslovi za razrješenje prije isteka mandata.

Savez nezavisnih socijaldemokrata, očito je, posredstvom svojih odbornika u skupštinama opština gdje imaju većinu u Republici Srpskoj, otpočeo je sa pokušajima smjena neposlušnih predsjednika i članova opštinskih izbornih komisija. Ono što je vrlo indikativno jeste da se to dešava manje od godinu prije zvaničnog početka izbornog procesa za lokalne (općinske) izbore.

Da je tako, svjedoči i činjenica da Centralna izborna komisija BiH na jučerašnjoj sjednici nije dala saglasnost na odluku Skupštine opštine Ribnik o razrješenju Save Savića, predsjednika i člana Opštinske izborne komisije Ribnik.

Skupština kontra zakona

Utvrđeno je da je Skupština opštine Ribnik postupila suprotno odredbama Izbornog zakona BiH, odnosno nije zatražila prethodnu saglasnost CIK-a BiH. Također, CIKBiH utvrdio je da u radu Opštinske izborne komisije Ribnik nisu uočene nepravilnosti u primjeni Izbornog zakona BiH, te se nisu stekli uslovi za razrješenje prije isteka mandata. Na ovaj način, primjenom Izbornog zakona BiH, CIKBiH štiti nezavisnost tijela za provedbu izbora. Ovo nije prvi put da CIKBiH osujeti namjere da se ugrozi nezavisnost tijela za provedbu izbora“, naglašeno je iz te državne institucije, prenosi Oslobođenje.

 

Informer.ba