BiH Izdvojeno Udarno Vijesti

Šokantno: Zbog siromaštva čak 4 posto djece u BiH ne ide u školu

U BiH je sve više djece koja se ne upisuju u osnovnu školu, a taj procenat dostiže četiri posto od ukupnog broja mališana koji treba da sjednu u školske klupe.

Ovi zabrinjavajući podaci objavljeni su u studiji “Nepohađanje i napuštanje obrazovanja” u sklopu YERP projekta (Zadržavanje i zapošljavanje mladih u BiH) koji je podržao Fond za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva (MDG-F) i finansirala Vlada Kraljevine Španije.

Istraživanjem, u kojem su učestvovali zaposlenici u školama i institucijama nadležnim za obrazovanje, došli su do podataka da su najčešći razlozi nepohađanja i napuštanja osnovne i srednje škole teško materijalno stanje u porodici, nedostatak podrške roditelja, gubljenje volje i želje za školovanjem, problemi sa zakonom.

Posebno je ugrožena romska populacija, koja u najvećem broju ne pohađa i napušta osnovnu školu.

Među posebno rizične grupe spadaju i djeca s poteškoćama u razvoju, a u nešto manjem broju slučajeva navode se i neodgovarajuće obrazovanje roditelja, zasnivanje bračne ili vanbračne zajednice, zahtijevanje roditelja od djeteta da radi i slični problemi.

Stručnjaci podržavaju stav koji je iznesen u studiji da bi prvenstveno osnovno obrazovanje moralo da bude zaista besplatno, a osim besplatnih udžbenika, pribora i svesaka, svakom učeniku društvo bi moralo da obezbijedi besplatnu užinu i prevoz do škole.

U Sindikatu obrazovanja, nauke i kulture RS ističu da je za poražavajuće podatke kriv cijeli sistem, a posebno ističu da je neimaština osnovni problem zbog kojeg se djeca ne školuju.

To pokazuje kakav odnos imamo prema mladima, obrazovanju i napretku. Svako treba da snosi svoj dio odgovornosti. Nadležni u ministarstvima i stručnjaci moraju pogledati istini u oči i na najvišem nivou riješiti taj problem“, istakli su u granskom sindikatu.

U Ministarstvu prosvjete i kulture RS ističu da prema podacima za školsku 2010/2011. godinu, u 25 opština RS u 36 osnovnih škola nastavu nije pohađalo 106 učenika.

Od ovog broja najveći broj su romska djeca, njih 47 nije redovno dolazilo na nastavu, kao ni 31 dijete sa smetnjama u psihofizičkom razvoju“, kazala je Branka Rogač, portparol Ministarstva prosvjete i kulture RS, i dodala da su roditelji dužni da u propisanom roku upišu dijete u osnovnu školu.

Škola je dužna da opomene roditelje ako dijete nije upisano ili redovno ne pohađa nastavu. Kazne za roditelje koji ne upišu dijete u osnovnu školu ili ako dijete neopravdano izostaje su od 100 do 500 KM“, objasnila je Rogačeva i dodala da je pokretanje postupka pred sudom posljednja mjera, ako se problem ne riješi na nivou škola – roditelj.

Iako se u BiH 94 odsto djece i mladih školuje, ta stopa nije dovoljno velika za jednu modernu, evropsku zemlju koja ima ambicije da se pridruži Evropskoj uniji, a do 2015. godine svi dječaci i djevojčice u BiH trebalo bi da se upisuju u osnovnu školu.

•           4 % djece u BiH ne ide u osnovnu školu

•           32 % osnovaca ne upisuje se u srednju školu

•           43 % svršenih osnovaca iz siromašnih i 23 % iz bogatih porodica ne nastavlja školovanje

•           9,3 % siromašnih srednjoškolaca upiše se na fakultet

•           27,3 % bogatih srednjoškolaca upiše se na fakultet

Bez tačnih podataka

Potrebno je identificirati djecu i mlade koji nisu upisani u osnovnu školu ili ne nastavljaju obrazovanje poslije osnovne ili srednje škole, navodi se u studiji “Nepohađanje i napuštanje obrazovanja” i dodaje da bi baza podataka, koju nema nijedna institucija, olakšala suzbijanje tog problema.

Postojale bi informacije koje bi omogućile individualan pristup svakom djetetu koje je napustilo osnovnu ili se nije upisalo u srednju školu, sve u cilju da se zajednički pokuša prevazići problem i omogući nastavak školovanja“, preporučuje se u studiji.