BiH Izdvojeno Vijesti

Spoljnji dug BiH krajem avgusta iznosio 6,3 milijarde KM

Kako su naveli u Ministarstvu finansija i trezora BiH, od ukupnog spoljnog duga BiH, na dug Federacije BiH otpada više od četiri milijarde maraka, a na dug Republike Srpske nešto više od 2,2 milijarde KM. Na Brčko distrikt odnosi se 11 miliona maraka, dok je na institucijama BiH alocirano 29 miliona maraka.

U informaciji o stanju javne zaduženosti BiH, koju je na zahtjev Komisije za spoljne poslove Predstavničkog doma parlamenta BiH sačinilo Ministarstvo finansija i trezora BiH, navodi se da je na dan 1. septembra 2011. godine spoljni dug BiH iznosio 6.318.302.033 marke.

U ovaj iznos uključeni su krediti čiji je nosilac obaveza BiH, kao i krediti koje su ugovorili entiteti i koji su direktni nosioci obaveza, piše “Glas Srpske”.

U informaciji se navodi da najveće učešće u spoljnoj zaduženosti bilježi dug prema međunarodnim finansijskim institucijama, i to Svjetskoj banci, Pariskom i Londonskom klubu kreditora, Međunarodnom monetarnom fondu i drugim.

Izvršni direktor Udruženja ekonomista RS /SVOT/ Saša Grabovac kaže da je dinamika rasta duga BiH zabrinjavajuća, ali i da se, s druge strane, ne može reći da je BiH visoko zadužena zemlja.

Zabrinjava trend naglog rasta zaduživanja u proteklih nekoliko godina i struktura potrošnje tih sredstava. Nemamo kapitalnih investicija, već zaduženje uglavnom ide direktno u potrošnju“, istakao je Grabovac.

Informacija o spoljnom dugu BiH naći će se na dnevnom redu sjednice Komisije za spoljne poslove parlamenta BiH koja bi trebalo da bude održana u srijedu, 9. novembra.

 

Srna/Informer.ba