BiH Vijesti

Srebreničani podržavaju izgradnju hotela “Guber”

Akcionarsko društvo “Guber” Srebrenica od polovine prošle godine izvodi radove na uređenju kompleksa hotela i punionice ljekovite vode „Crni Guber“. U tom periodu, resorno ministarstvo RS-a je u četiri navrata obustavljalo radove, ali, po riječima rukovodstva „Gubera“, razlozi za prekid radova nikad nisu bili ubjedljivi.

Prije nekoliko dana, uslijedila je nova blokada, uz obrazloženje da AD „Guber“ nema valjana rješenja o izgradnji hotela u Srebrenici.
Borislav Bijelić, direktor AD „Guber“ napominje da su sva rješenja , izdata od lokalnih institucija u redu i nema razloga za obustavu radova.

Podršku investitoru daje i rukovodstvo Općine Srebrenica.

„Mi želimo da se radovi nastave i da nam Vlada RS-a omogući da raspolažemo prirodnim resursima kojim raspolaže naša općina, izjavio je Ćamil Duraković, zamjenik načelnika Općine.

Podršku investitoru daju i građani Srebrenice koji ovih dana potpisuju peticiju u svrhu omogućavanja nastavka radova. Jučer su postavljeni i baneri u centru grada koji pokazuju izgled objekata koji će se raditi i omogućiti zapošljavanje 350 radnika. Najavljena je i tematska konferencija Skupštine općine na kojoj će se ukazati na potrebu nastavka započetih radova.