Region Udarno Vijesti

Srednjoškolci u Srbiji tukli bi Rome, žene, homoseksualce…

Čak 36,7 odsto srednjoškolaca u Srbiji ima ekstremno šovinističke i rasističke stavove prema Romima, 27,8 odsto je homofobično, svaki drugi učenik smatra da je abortus grijeh, a čak 9 odsto da žena povremeno zaslužuje batine.

Ovo su samo neki od rezultata danas predstavljenog istraživanja koje je sproveo Helsinški odbor za ljudska prava.

Istraživanje je sprovedeno od aprila do juna ove godine, među 630 srednjoškolaca u šest gradova Srbije: Beogradu, Novom Sadu, Kruševcu, Zrenjaninu, Nišu i Novom Pazaru.

Istraživanje ukazuje i na tradicionalno shvatanje porodice među srednjoškolcima, pošto 45 odsto njih smatra da muškarac treba da ima glavnu riječ u porodici.

Autorka istraživanja, sociolog Marija Radoman, istakla je da istraživanje ukazuje na oštre podjele među srednjoškolcima, pošto ima onih ekstremno netolerantnih, ali i liberalnih.

Istraživanje pokazuje i da su djevojčice skoro pet puta manje tradicionalne nego dječaci.

Čak 77 odsto srednjoškolaca u Srbiji smatra da su porodica i brak svetinja, s tim što se 22 odsto njih slaže da su u srpskom društvu žene u porodici potčinjene.

Oko 43 srednjoškolaca smatra da žene u Srbiji treba više da rađaju “kako bi bili spaseni kao nacija”, a oko 30 odsto ispitanika misli da žena može da bude potpuno ostvarena samo kao majka.

Oko 62 odsto srednjoškolaca bilo je svjedok fizičkog nasilja, a da je žrtva nasilja priznalo je 13 odsto ispitanika. Oko 60 odsto srednjoškolaca smatra da u Srbiji postoji problem porodičnog nasilja, 61 odsto bi takvo nasilje prijavilo.

Polovina ispitanih učenika smatra da je abortus grijeh, a za njegovu zabranu zalaže se 40 odsto. Zanimljivo je i da je 16,5 odsto učenika pozitivno odgovorilo na stav da bi “prvenstveno otac djeteta trebalo da odlučuje o abortusu”.

Istraživanje pokazuje i da 37 odsto ispitanika ima ekstremno šovinističke i rasističke stavove prema Romima, a jedna petina ispitanih smatra da su pripadnici romske populacije “mentalno manje sposobni da uče”.

Oko 40 odsto srednjoškolaca smatra da su pripadnici LGBT populacije bolesni, a oko 20 odsto misli da im nije mesto u njihovim školama i da “zaslužuju batine”.

” Oko 14 odsto srednjoškolaca smatra da istopolnim parovima treba omogućiti usvajanje dece, a 16,5 odsto podržava istopolne brakove” – kazala je sociolog Marija Radoman.

 

Blic/Informer.ba