BiH Udarno Vijesti

U Sarajevu potpisivanje o suradnji na uanprijeđenju pravosuđa u BiH

Svečana ceremonija potpisivanja Izjave o saradnji na unaprijeđenju efikasnosti pravosuđa u BiH između Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTVBiH), Delegacije Evropske unije u BiH, Ambasade Kraljevine Norveške u BiH i Ambasade Kraljevine Švedske u BiH, kao i Ugovora o grantu između VSTVBiH i Delegacije EU u BiH za projekt “Jačanje pravosuđa u Bosni i Hercegovini” – IPA 2010 bit će održana danas u Sarajevu.

Cilj Zajedničke izjave o saradnji je isticanje kontinuirane podrške donatora naporima na unapređenju efikasnosti pravosuđa u BiH, koje predvodi VSTVBiH.

U tim naporima, sva tri donatora teže ostvarenju istih rezultata, odnosno postizanju nezavisnog, efikasnog i profesionalnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini.

Sredstva koja će sva tri donatora, preko VSTV-a BiH, zajednički osigurati za sudove i tužilaštva u BiH u naredne tri godine iznose 18 miliona eura.

Izjavu o saradnji potpisat će predsjednik VSTV-a BiH Milorad Novković, šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen, ambasador Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini Bosse Hedberg i ambasadorica Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini Vibeke Lilloe.

Ugovor o grantu za projekt “Jačanje pravosuđa u Bosni i Hercegovini” – IPA 2010, u vrijednosti od milion eura, potpisat će predsjednik VSTVBiH Milorad Novković i šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen.

Ovaj projekt je nastavak podrške EU i predstavlja doprinos istim općim ciljevima Sporazuma o saradnji, koji će biti ostvareni primjenom najsavremenijeg softvera i alata u sudovima i tužilaštvima širom zemlje.

Također, cilj je i poboljšanje radnih procesa, prakse i kapaciteta s krajnjim ciljem pružanja boljih usluga građanima BiH.

Pored Ugovora o grantu, 1,8 miliona eura bit će izdvojeno za nabavku IKT opreme za sudove i tužilaštva u cijeloj BiH, što će također biti finansirano iz sredstava IPA 2010, saopćeno je iz VTSV-a BiH.

 

Fena/Informer.ba