BiH Udarno Vijesti

Svjetska banka upozorava BiH: Penzije vojnicima ugroziće fondove

Svjetska banka upozorila je da isplate penzija pripadnicima Oružanih snaga BiH, koji su prijevremeno penzionisani sa 35 godina starosti, može ozbiljno ugroziti entitetske penzione fondove te da takve penzije nisu u skladu sa najboljim međunarodnim praksama.

U pismu Svjetske banke, koje je upućeno Vjekoslavu Bevandi, predsjedavajućem Savjeta ministara BiH, Nikoli Špiriću, ministru finansija i trezora BiH, te entitetskim ministrima finansija Zoranu Tegeltiji i Anti Krajini, navodi se da tek onda kada pojedinci dostignu godine života za redovno penzionisanje treba da primaju penziju.

Oko 1.500 pripadnika OS BiH koji su napunili 35 godina starosti steklo je pravo na prijevremene penzije u septembru 2010. godine kada je Parlamentarna skupština BiH usvojila izmjene i dopune Zakona o službi u OS BiH.

Ovaj zakon izazvao je burne polemike među poslanicima iz RS i FBiH jer je oblast PIO nadležnost entiteta, a podršku je, ipak, dobio u jeku predizborne kampanje.

“Najbolje međunarodne prakse ne uključuju davanje doživotne penzije pojedincima, koji ne mogu biti unaprijeđeni u viši vojni čin, naročito ako su te osobe starosti 35 godina”, poručili su iz Svjetske banke.

Dodaju da se ovakve osobe mogu prekvalifikovati, te im treba omogućiti dodatnu edukaciju ili eventualno otpremninu, kao i neku vrstu prednosti na konkursima za novi posao.

“Tek kad ti pojedinci dostignu godine života za redovno penzionisanje, treba da primaju penziju iz penzionog fonda”, pojašnjavaju u Svjetskoj banci, odakle predlažu da se ovaj segment uskladi sa najboljim međunarodnim praksama.

Sudeći po tumačenju Svjetske banke, ovaj problem bi trebalo da riješe poslanici i delegati Parlamentarne skupštine BiH koji su i donijeli zakon neusklađen sa najboljim međunarodnim praksama.

Istovremeno dok se vrši prepiska između nadležnih ministarstava u BiH i međunarodnih finansijskih organizacija, iz Zavoda MIO/PIO FBiH isplaćuju se akontacije bivšim pripadnicima OS BiH iz ovog entiteta u visini 310 KM, dok u RS ovakvih isplata nema jer za to ne postoji zakonski osnov.

Nakon protesta otpuštenih vojnika prije nekoliko mjeseci sklopljen je sporazum između Nermina Nikšića, federalnog premijera, i Sulejmana Tihića, zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, sa predstavnicima Udruženja otpuštenih vojnika na osnovu kojeg Zavod PIO FBiH isplaćuje ove penzije.

“Ono što po svaku cijenu treba izbjeći je da penzioni fondovi, odnosno sadašnji radnici i penzioneri nose teret ove odluke bez pokrivenih troškova. Sada je penzioni fond pogođen velikim omjerom zavisnosti, odnosno malim brojem osiguranika i velikim brojem penzionera. Dodavanje novih prijevremenih penzionera bez odgovarajućeg finansijskog pokrića ugrozilo bi i bez toga krhke penzione fondove”, upozoravaju iz Svjetske banke.

U Fondu PIO RS juče su rekli da ne postoji zakonski osnov za isplatu ovih penzija te da prijevremeno penzionisanje vojnika OS BiH nije dobro rješenje jer sve zemlje u svijetu, uključujući i RS, sprovode reforme penzionog sistema i povećavaju granice za odlazak u penziju.

Na koji način će biti prevaziđen ovaj problem u ovogodišnjem budžetu juče nismo uspjeli saznati u Ministarstvu finansija i trezora BiH, gdje se još radi na nacrtu budžeta.

Inače, isplata penzija za bivše vojnike OS BiH bila je jedna od tema na sastanku ministra Špirića sa šefom Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za BiH Kostasom Hristuom, koji je kazao da je “cilj postojećeg stendbaj aranžmana bio da se obezbijedi održivost penzionog sistema, a ne uvođenje novih zakonskih rješenja koja će omogućiti prijevremeno penzionisanje”.

Na sjednici Fiskalnog savjeta BiH održanoj u srijedu jednoglasno je odlučeno da se ide u pregovore sa MMF-om zbog novog aranžmana. Uslovi postojećeg aranžmana sa MMF-om bili su vezani za revizije boračkih prava, beneficiranih penzija, ali i povlastica u administracijama, koji znatno opterećuju budžete, pišu Nezavisne novine.

 

Informer.ba