BiH Udarno Vijesti

U 300 slučajeva nasilja u porodici 77% nasilnika dobilo uslovnu kaznu

U 300 praćenih slučajeva nasilja u porodici koja su epilog dobila na sudu, 77 posto njih je riješeno tako da je nasilnik dobio uvjetnu kaznu, porazna je činjenica koju su danas u Sarajevu javnosti predočili predstavnici OSCE-a i Agencije za ravnopravnost spolova BiH.

Ovaj podatak sastavni je dio izvještaja “Krivična odgovornost i sankcioniranje počinilaca nasilja u porodici” koji je nastao na osnovu šestogodišnjeg monitoringa sudova i tužilaštava u dva entiteta i Brčko Distriktu u slučajevima nasilja u porodici, a koji je proveo OSCE.

Od 2004. do 2010. OSCE je propratio 300 slučajeva od kojih je njih čak 223  završeno izricanjem uvjetne kazne za počinioca. Ostali slučajevi završeni su izricanjem novčane kazne te kaznom zatvora.

Izvještaj je, istakao je šef Misije OSCE-a Fletcher M. Burton, vrlo bitan jer tretira nasilje u porodici, a sadrži i preporuke o krivičnopravnim sankcijama u predmetima nasilja u porodici u BiH.

“Nadamo se da će ovaj izvještaj inicirati razgovor o unapređenju odgovora na nasilje porodici, zaštitu žrtava i prevenciju nasilja“, kazao je Burton.

Istakao je da će OSCE u svjetlu prezentiranja ovog izvještaja razgovarati s predstavnicima vlasti u BiH te pokušati pronaći način za unapređenja u oblasti zaštite i prevencije nasilja u porodici, ali i u oblasti sankcioniranja počinioca.

Ono što je izvještaj pokazao kao manjkavost svakako je i činjenica da se u obrazloženju presuda često izostavljaju sve okolnosti, i one olakšavajuće, ali i one otežavajuće.

“Također, žrtve nisu upoznate o mogućnosti traženja obeštećenja”, kazala je pravna savjetnica Misije OSCE-a Amra Hamidović.

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Samra Hadžiabdić- Filipović pohvalila je prezentirani izvještaj te ga ocijenila kao značajan doprinos u borbi protiv nasilja u porodici.

“Nasilje u porodici je kompleksan problem koji za sobom povlači mnogo pitanja. Borba protiv ovog nasilja je vrlo skupa za državu, ali uvijek ponavljam, neadekvatno rješavanje ovog problema je puno skuplje”, istakla je Hadžiabdić-Filipović.

Izvještaj je namijenjen pravosudnim organima, kao i agencijama za provođenje zakona, organima socijalne zaštite, službama za podršku i nevladinim organizacijama radi boljeg razumijevanja prakse izricanja krivičnopravnih sankcija i ukupnog unapređenja njihovog rada u oblasti prevencije i borbe protiv nasilja u porodici.

 

Fena/Informer.ba