BiH Udarno Vijesti

U BiH 120 neuračunljivih lica koja su počinila višestruka ubistva

U BiH postoji oko 120 neuračunljivih lica koja su počinila višestruka ubistva, ali se ne zna tačan broj onih koji su nakon teških ubistava proglašeni neuračunljivim i doslovno pušteni na slobodu.

Neuropsihijatar Omer Ćemalović rekao je da više od 200 lica kojima su izrečene mjere obaveznog liječenja u psihijatrijskoj ustanovi, a koja su počinila neko krivično djelo u stanju bolesti, hoda ulicama Federacije BiH, piše “Dnevni avaz”.

Ovaj ljekar u Psihijatrijskoj bolnici Jagomir u Sarajevu naglasio je da u BiH ne postoji dovoljno ustanova za duševne bolesnike, a nije podržan prijedlog iz bolnice Jagomir da uz nju bude napravljena još jedna ustanova za ova lica.

Ćemalović je naglasio da u toj bolnici mjesečno imaju više od 50 zahtjeva za smještaj duševnih bolesnika, a isto toliko njih mjesečno i napusti bolnicu.

 

Srna/Informer.ba