Ekonomija Vijesti

U BiH pad potržnje za radnom snagom

Trenutna situacija na tržištu rada u BiH odlikuje se padom potražnje za radnom snagom, pri čemu ne nedostaje oglasa za određena radna mjesta i određena pokretljivost ipak postoji, rekao je danas u Sarajevu rukovodilac Sektora za zapošljavanje u Federalnom zavodu za zapošljavanje Omer Korjenić.

Na konferenciji pod nazivom “Izazovi i prilike na tržištu rada u BiH”, u okviru projekta “Unapređenje aktivnog tržišta rada u BiH” /IALM/, Korjenić je istakao da je ključ u svemu ovome da je u pitanju problematika koja opterećuje službe za zapošljavanje, kako bi bili potpuni akter na tržištu rada i ravnopravan parter sa ostalim akterima.

Trenutna situacija je takva da su javne službe za zapošljavanje pretvorene u socijalne ustanove, što se prije svega odlikuje administrovanjem zdravstvenog osiguranja nezaposlenih lica i to je jedinstven primjer u Evropi i svijetu da službe za zapošljavanje administruju zdravstveno osiguranje, što izvjestan broj onih koje se vode na evidenciji, zapravo nisu aktivni tražioci posla“, istakao je Korjenić.

Vođa tima IALM projekta Dženifer Dajmond izrazila je nadu da će nakon edukacije koja je bila predvviđena ovim rojektom, biroi za zapošljavanje u BiH biti osposobljeni da nastave sa radom i da će lica koja im dolaze i traže posao dobiti puno bolju uslugu i veću podršku.

Kroz te aktivnosti željeli smo pokazati da je moguće pružiti puno bolju uslugu i veću uslugu aktivnim tražiocima posla, bez nekih značajnih promjena u zakonodavstvu, ili pravnom okviru“, istakla je Dajmond.

Ona je navela da su ovim projektom, čija je ukupna vrijednost 1,2 miliona evra, edukovana 333 lica, sa naglaskom da budu bolji savjetodavci za traženje posla i kako da se odravaju bolji odnosi sa samim poslodavcima, kako bi bilo više radnih mjesta, a samim tim i zapošljavanja.

Prema njenim riječima, edukovana su i lica koja žele podržati razvoj malog preduzetništva, a trenirani su i članovi uprave u vještinama upravljanja i uspostavljanja timova za takozvanu ranu intervenciju u slučaju masovnih otpuštanja.

Imamo i naš paket za informisanje, čiji je cilj da se poboljša komunikacija unutar javne službe zapošljavanja, kao i komunikacija između službi i nezaposlenih i generalno javnosti“, istakla je Dajmond, dodavši da je uspostavljeno pet komunikacijskih centara u BiH, u čijem radu su učestvovali i predstavnici svih struktura, od najviših nivoa uprave, do samih biroa.

Vršilac dužnosti direktora Zavoda za zapošljavanje RS Gordana Latinović rekla je da je ovaj projekat dao značajne rezultate, jer je kroz njega na neki način razdvojen administrativni od stručnog posla koji je odnosi na pružanje usluga nezaposlenim licima i poslodavcima.

“Prvi pilot projekat koji je proveden u Zvorniku daje značajne rezultate tako da će i u buduće sama organizacija Zavoda se bazirati na razdvajanju poslova, a lica koja će aktivno obavljati poslove vezano za korisnike naših usluga, a to su poslodavci i nezaposlena lica“, istakla je Latinovićeva.

Ona je dodala da će sama realizacija ovog projekta ići će kroz obuku nezaposlenih lica, koju će provoditi Zavod, a na takav način će se moći usmjeravati nezaposlena lica da apliciraju na ona radna mjesta na kom će doći do bržeg i kvalitetnijeg zapošljavanja.

 

Srna/Informer.ba