BiH Izdvojeno Vijesti

U BiH svaka deseta žena žrtva rodno zasnovanog nasilja

Svaka deseta žena u BiH žrtva je rodno zasnovanog nasilja, dok je u Evropi 25 posto žena iskusilo bar jedan vid ovog nasilja, izjavio je danas u Sarajevu šef Kancelarije Populacijskog fonda UN u BiH Faris Hadrović.

Prema njegovim riječima, institucije UN u BiH planirale su da ove godine bude izvršeno istraživanje prevalencije rodno baziranog nasilja u BiH, koje će prvi put biti provedeno na teritoriji cijele zemlje, a ne sporadično, kao do sada.

Direktorica Agencije za ravnopravnost polova Samra Filipović-Hadžiabdić izjavila je novinarima da zbog nepostojanja jedinstvenog modela prikupljanja podataka ne postoje kompletni i pouzdani podaci o nasilju u porodici na nivou BiH.

Ona je najavila da je do kraja godine planirana izrada Prijedloga strategije za provođenje Konvencije Vijeća Evrope o suzbijanju i borbi protiv nasilja nad ženama i u porodici, a u toku su pripreme za pristupanje BiH ovoj konvenciji.

Direktorica Gender centra Republike Srpske Spomenka Krunić izjavila je da su zakoni koji se u BiH primjenjuju u slučajevima rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici relativno dobri, da nema odstupanja od zakona u regiji, ali da je problem u neinformisanosti o njihovom postojanju.

“Ipak su to novi instituti na ovim prostorima jer nasilje u porodici do 2008. godine na ovim prostorima uopšte nije bilo krivično djelo, a 2003. je stupio na snagu Zakon o ravnopravnosti polova”, istakla je Krunićeva.

Prema njenim riječima, ključna tačka na kojoj treba raditi jeste edukacija svih koji primjenjuju navedene zakone i šira edukacija društva o generalnoj opasnosti ovog problema.

“Čini se da je rodno zasnovano nasilje loše prepoznato i da društvo još nema svijesti koliko ovaj problem djeluje razarajuće”, rekla je zamjenik predsjedavajućeg Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti polova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Ismeta Dervoz.

Ističući da ne postoji adekvatno reagovanje na rodno zasnovano nasilje Dervoz je ocijenila da o ovom i problemu nasilja u porodici treba govoriti što češće kako bi bilo više efekta, posebno kod mladih naraštaja.

Kancelarija rezidentnog koordinatora UN u BiH u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost polova BiH i Komisijom za ostvarivanje ravnopravnosti polova Parlamentarne skupštine BiH organizator je dvodnevne parlamentarne sesije “Jačanje političke volje u suzbijanju rodno zasnovanog nasilja” koja je danas počela u Sarajevu.

Konferencija je okupila predstavnike džender komisija i centara u BiH, entitetskih komisija za zdravstvo, rad i socijalnu politiku, Agencije za ravnopravnost polova BiH, te nevladinih i međunarodnih organizacija.

 

Srna/Informer.ba