BiH Udarno Vijesti

U nastavku suđenja Mevlidu Jašareviću predočeni materijalni dokazi tužilaštva

Predočavanjem i ulaganjem u sudski spis dokaznih prijedloga – materijalne dokumentacije kojom raspolaže Tužiteljstvo BiH, danas je u Sudu BiH  nastavljeno suđenje Mevlidu Jašareviću, Emrahu Fojnici i Munibu Ahmetspahiću koji se terete za organiziranje terorističke grupe u vezi s napadom na američku ambasadu u Sarajevu, 28. oktobra 2011. godine.

Zastupnik optužbe u ovom predmetu, tužitelj Dubravko Čampara predložio je da se u spis uvedu određeni predmeti – knjige, pronađene tokom pretresa u Gornjoj Maoči, općina Srebrenik, koje tretiraju pitanja “džihada i mučeništva”, a radi sagledavanja konteksta u vezi s “kritičnim događajem”.

Jedna od knjiga je “Konstanta džihada” , čiji je autor jedan od osnivača Al-Qaide, koji je, u međuvremenu, poginuo, a što je Sud prihvatio kao dokaz koji će cijeniti u skladu s ostalim dokazima.

Optužba je, nadalje, predložila da se kao dokazi uvedu dvije knjige, pronađene prilikom pretresa kuće imama Nusreta Imamovića pod naslovima “Zov džihada” i “Džihad i šehid” u vezi sa čime će se Sud izjasniti na narednom ročištu, s obzirom na nedostatnost Izvještaja o izvršenom pretresu i privremeno izuzimanju predmeta, na kojem nedostaju potpisi svjedoka.

Predočeni su i u sudski spis uvedeni dokumenti – spisak osoba koje imaju prebivalište u Gornjoj Maoči, odnosno dokaz Centralne izborne komisije BiH iz čega je vidljivo da niko od 78 osoba iz tog mjesta nije glasao na proteklim izborima u izbornoj jedinici Srebrenik, kao i dopis (informacija) Policije Brčko Distrikta BiH o tome da stanovnici Gornje Maoče vrše ukope mimo propisa, na zabranjenoj lokaciji i bez ikakvih obilježja, u vezi sa čime se vodi postupak protiv šejha Nusreta Imamovića.

Optužba smatra da se radi o dokazima koji govore o odnosu zajednice u Gornjoj Maoči prema državi BiH i njenim zakonima, te o autoritetu koji u tom mjestu ima Nusret Imamović.

Predočeni su, istovremeno, pismo u kojem se imam Imamović poziva da recenzira jednu knjigu koja se bavi pitanjem džihada, kao i pismeno, koje je optužba označila kao letak kojim se muslimani u BiH pozivaju na određeno ponašanje, te prepiska s portala “Put vjernika”, odnosno Imamovićevi odgovori na određena pitanja.

Odbrana je uputila niz prigovora u pogledu zakonitosti pribavljanja određenih dokaza, kao i njihove (ne)relevantnosti, a s obzirom na to “da nemaju nikakvog dodira s njihovim branjenicima, pa čak ni s optužnicom”.

U tom kontekstu, branitelj prvooptuženog, advokat Senad Dupovac navodi da je on branitelj Mevlida Jašarevića, a ne vehabijske zajednice u Gornjoj Maoči te da se rečeno odnosi na Nusreta Imamovića.

Branitelj drugooptuženog, advokat Mirza Kovač sugerirao je Tužiteljstvu da pristupi preciziranju optužnice zbog provođenja dokaza koji su promijenili prvobitni sadržaj optužnog akta, uz opasku da je Tužiteljstvo dužno iznijeti dokaze koji terete optužene, ali i ono što ide u njihovu korist.

Nastavku pretresa nije prisustvovao prvooptuženi Jašarević, koji je Sud obavijestio da ne želi doći na suđenje zbog toga što njegovom dvogodišnjem sinu nije dozvoljen prelazak granice u pratnji njegove punice, čime mu je onemogućeno da vidi dijete, a u vezi sa čime će Sud, odnosno Tužiteljstvo poduzeti odgovarajuće korake, imajući u vidu da je sin prvooptuženog ranije dolazio i da nije bilo nikakvih problema.

Na današnjem ročištu trebalo je da svjedoči Jašarevićeva nevjenčana supruga Mirela Demirović koja je boravi u Novom Pazaru (R Srbija), a koja je izjavila da ne želi svjedočiti, pozivajući se na pravo privilegiranog svjedoka.

Istovremeno, odgođen je za naredno ročište nalaz vještaka Vlade Azinovića, budući da je njegovo pisano mišljenje u vezi s društvenim kontekstom i korijenima terorizma kao pojave sa zakašnjenjem dato na uvid odbrani.

Sumirajući dosadašnji tok postupka, predsjedavajući Sudskog vijeća, sudija Branko Perić najavio je da bi završne riječi u ovom predmetu mogle uslijediti početkom decembra, a nakon okončanja dokaznog postupka ispitivanjem vještaka Azinovića i rješavanja, u međuvremenu, upućenih prigovora.

Nastavak glavnog pretresa zakazan je za 19. novembar.

Fena/Informer.ba