BiH Politika Udarno Vijesti

U Sarajevu danas prvi dio 17. redovne sjednice Predstavničkog doma FBiH

U Sarajevu je za danas najavljen prvi dio trodnevne, 17. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Više zakona predloženo je po hitnom postupku za ovo zasjedanje, među njima Prijedlog zakona o dopunama Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uslovima. U setu akata upućenih u Parlament po hitnoj proceduri je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi FBiH.

Izmjene više aktulenih zakonskih akata su u skraćenoj proceduri – zakona o bankama, o izingu te o sudovima Federacije i o notarima. U redovnoj proceduri su zakoni o zaštiti od nasilja u porodici, zatim o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine, o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnom ispitu, kao i zakon o liječništvu te zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije. Zaštita osoba s duševnim smetnjama materija je narednog najavljenog zakona, predloženog Parlamentu u redovnoj proceduri, kao i zakon o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

Ostali zakonski akti zasad su u nacrtu, među njima zakon o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u FBiH. U ovom setu su i zakon o stečajnom postupku, izmjene i dopune Zakona o poticaju razvoja male privrede, zakon o zaštiti potrošača – korisnika finansijskih usluga i zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju Projekta registracije nekretnina naredna je predložena tačka dnevnog reda, a sljedeća Nacrt prostornog plana područja posebnih obilježja za FBiH „Sliv rijeke Une“ 2007- 2027. godina.

Za ovu sjednicu Predstavničkog doma predviđeno je da poslanici razmotre i izvještaj o poslovanju Radio-televizije FBiH za 2011. godinu, bilans stanja i uspjeha ove medijske kuće u periodu 2008-2011., izvještaj nezavisnog revizora za prošlu godinu te ovogodišnji programski plan.

Fena/Informer.ba