Politika Udarno Vijesti

U Sarajevu konferencija na temu: ”Aktuelno stanje sigurnosti u BiH”

Konferencija o temi: „Aktuelno stanje sigurnosti u BiH“ održava se danas i sutra u Sarajevu, u organizaciji Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH.

Predsjedavajuća Zajedničke komisije Dušanka Majkić kazala je da je cilj Konferencije da putem dijaloga s predstavnicima institucija sigurnosti u BiH sagledaju dostignuto, da se osvrnu na uočene probleme te prijedloge mjera za jačanje uloge institucija koje su angažirane na stvaranju povoljnijeg sigurnosnog okruženja, samim tim i bolje sigurnosti BiH i njenih građana.

Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetović je kazao da su osnovni sigurnosni izazovi za ovu zemlju organizirani kriminal, terorizam i korupcija.

„Stanje sigurnosti je, po izvještajima koje smo dobili od policijskih agencija i agencija za provođenje zakona u BiH, zadovoljavajuće.To je zvanična ocjena. Ništa manje različito od zemalja u regionu i ništa manje različito od prethodne godine“, kazao je ministar Ahmetović.

Dodao je da trebamo biti zadovoljni kad je u pitanju stanje sigurnosti, obzirom na političko stanje u BiH, pojačanu retoriku koja destabilizira BiH i stanje sigurnosti u BiH, neformiranje Vijeća ministara i neimanje kapaciteta da se novo Vijeće ministara, sa novim idejama, projektima, bavi sigurnošću.

Problem, kad je u pitanju sigurnost, je i neusvajanje budžeta institucija BiH.

„Neusvajanje budžeta nije dalo prostor bilo kojoj policijskoj agenciji na nivou BiH da unaprijedi ili usavrši materijalno-tehnički svoj rad. Morate imati na umu da sadašnji kriminalci i organizirane kriminalne grupe u BiH i u regionu vrlo vješto koriste sve nove tehnoligije koje su im na raspolaganju da prevare državu. Ako mi imamo tu vrstu zastoja, ako nemamo budžeta, onda imamo veliki korak kriminalnih grupa ispred države“, kazao je Ahmetović.

Naveo je i da nekoliko zakonskih projekata koje su uputili u parlamentarnu proceduru nisu dobili podršku u Parlamentu BiH.

„Bio sam spreman da o svim tim zakonskim projektima razgovaramo, u okviru amandmanske ili neke druge faze dogovora, da takvi zakonski projekti dobiju podršku u Parlamentu kako bi zakonodavni okvir ojačali, u cilj u stabilnosti, sigurnosti“, kazao je Ahmetović, navodeći da je to niz zakonskih projekata iz oblasti terorizma, organiziranog kriminala, zakona o oružju….

Direktor SIPA-a Mirko Lujić je kazao da podržava generalnu ocjenu koju je Ministarstvo sigurnosti dalo u vezi sa stanjem sigurnosti, „ali se ne slažemo u detaljima“. 

„Potpuno smo saglasni sa općom ocjenom da je stanje sigurnosti zadovoljavajuće, ali oko prioriteta i procjena ocjena stanja, s aspekta nadležnosti ove agencije, imamo nešto drugačiji stav“, kazao je Lujić.

Mi nemamo, naglasio je, indicija o smanjivanju broja djela organiziranog kriminala, finansijskog kriminala i korupcije.

„Što se tiče SIPA-e, samo u devet mjeseci ove godine evidentirano je za oko 16 posto više krivičnih djela iz organiziranog kriminala i skoro 50 posto više izvršilaca. Dakle, ono što bi zvali trendom smanjivanja s aspekta ove agencije nije tako,“ kazao je Lujić, dodajući da je jednako stanje sa prijavljenim krivičnim djelima terorizma. U ovoj godini povećan je taj trend.

Ministar Ahmetović je, upitan da komentira Lujićeve tvrdnje, kazao novinarima da Lujić ima operativu nadležnost „i njegova nadležnost je i borba protiv terorizma i organiziranog kriminala“.

„Ako je to u porastu, onda je on trebao podnijeti ostavku ili je trebao reći na vrijeme šta mu fali da na tome radimo, a ne 10 dana prije nego će mu isteći mandat“, kazao je Ahmetović.

 

Fena/Informer.ba