BiH Vijesti

U Sarajevu se održava Međunarodna konferencija o gasu

 „Prirodni gas u svjetlu novih intencija na energetskom tržištu“, tema je pete Međunarodne konferencije o gasu regiona jugoistočne Evrope koja je danas u Sarajevu okupila oko 200 stručnjaka iz oblasti gasne privrede iz 15 zemalja.

Konferenciju je zvanično otvorio federalni ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj koji je kazao da je od primarnih oblika energije prirodni gas najpoželjniji energent kako zbog svojih ekoloških, tako i tehnoloških prednosti. S aspekta poticanja razvoja privrede, prvenstveno malih i srednjih industrijskih i poljoprivrednih pogona, kako je dodao Trhulj, gas je najbolji energetski izbor.

„Stoga će značaj i uloga prirodnog gasa u energetskom sektoru biti sve značajnija, a razvoj gasnog sektora u BiH je neupitan. Osnovni preduslov za što veću upotrebu ovog energenta je proširenje postojeće mreže prirodnog gasa, izgradnja novih transportnih pravaca i povezivanje s mrežama prirodnog gasa zemalja u okruženju”, istakao je Trhulj.

Nedavni period ekstremno niskih temperatura upravo potvrđuje da je prirodni gas jedan od najstabilnijih i najefikasnijih energenata u takvim vremenskim uvjetima.

Razvoj gasnog sektora u osnovi najviše zavisi od zbivanja u regionu, a s tim u vezi i adekvatnom pozicioniranju i učešću BiH u tom procesu. Konkretno, planirana izgradnja „Južnoevropskog gasnog prstena“ će odrediti budućnost ne samo gasnog segmenta već i cijelog energetskog sektora BiH. Regionalni projekt Jadransko-jonskog gasovoda je podržan od Energetske zajednice zemalja jugoistoične Evrope iz razloga što je razvoj gasne infrastrukture u ovom regionu od krucijalnog značaja za daljnji razvoj gasnog tržišta u ovom dijelu energetske zajednice.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije aktivno sudjeluje i podržava energetske projkete, pa tako i projekte razvoja gasne transportne mreže.

„Ministarstvo je pokrenuklo aktivnosti na izradi zakona o gasu FBiH kojim će se urediti gasni sektor u FBiH, a imajući u vidu da RS već ima takav zakon, stvorit će se uvjeti za harmonizaciju propisa u sektoru gasa na nivou BiH“ , istakao je je Trhulj.

Trodnevnu konferenciju organizirao je Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku (IGT) pod pokroviteljstvom Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH i Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, uz podršku Međunarodne gasne unije (IGU).

Predsjednik Organizacionog odbora konferencije Džemal Peljto i direktor IGT-a Hajrudin Ibrahimović naglasili su da su ovakvi skupovi, koji se već tradicionalno održavaju u Sarajevu svake treće godine, pravo mjesto i način za razmjenu iskustava , harmonizaciju propisa i ostalih zajedničkih aktivnosti iz domena gasnog sektora zemalja regona.

BiH je napravila značajan iskorak u preuzimanju gasne regulative u skladu s evropskim standardima zajedno sa Srbijom i Makedonijom s kojima realizuje projekt, a uz podršku Njemačke. „Pripremili smo i preuzimamo više od stotinu gasnih pravila koje treba implementirati“, naglasio je Ibrahimović.

Na skupu će biti govora o rastu uloge prirodnog gasa na energetskom tržištu jugoistočne Evrope kroz primjenu novih tehnologija i u sinergiji s obnovljivim izvorima energije, a u uvjetima smanjenja uloge nuklearne energije na evropskoj i svjetskoj energetskoj sceni, kao i o štednji energije zbog očekivanog rasta cijena energenata. U fokusu su i projekti poroizvodnje električne energije iz gasa, odnosno kombinovani procesi proizvodnje toplotne i električne energije.

Učesnicima konferencije u uvodnom dijelu obratili su se i pomoćnica ministra industrije, energetike i rudarstva RS-a Jasna Lukić, premijer Kantona Sarajevo Fikret Musić, kao i predstavnici gasnih kompanija i udruženja iz Srbije, Hrvatske i Turske.

Sarajevo se, po Musićevim riječima, krajem ’70-ih godina opredijelilo da je gas energent za budućnost, koji nema alternative.
„Sarajevo ostaje privrženo korištenju prirodnog gasa štiteći životnu sredinu i zdravlje sadašnjih i budućih generacija i uz podršku traženju novih rješenja koja će i na ovoj konferenciji biti ponuđena, prije svega u mjerama štednje i kogeneracije“, kazao je Musić.

Programom je obuhvaćeno 59 stručnih referata koji će biti prezentirani tokom sedam tematskih sesija: Stanje i perspektive gasnog sektora u EU i svijetu; Razvoj gasnih sistema u zemljama regiona i njihovo povezivanje; Nove tehnologije za korištenje prirodnog gasa – primjena s obnovljivim izvorima energije; Tehnička pravila, standardi i edukacije u gasnom sektoru; Uloga prirodnog gasa u energetskoj efikasnosti; Kogeneracijska postrojenja na prirodni gas – uticaj i značaj za tržište toplotne i električne energije i Primjena IC tehnologija u gasnom sektoru.

U okviru Konferencije, koja traje do 29. februara, planirano je i održavanje okruglog stola o temi „Uticaj regulacije tržišta prirodnog gasa na status gasne privrede u regionu“, a konferenciju prati i prigodna izložba kompanija iz regiona.

 

Fena/Informer.ba