Ekonomija Vijesti

U Srebrenici 1.762 nezaposlena

Na evidenciji Biroa za zapošljavanje u Srebrenici registrovana su 1.762 nezaposlena lica od kojih 1.534 aktivno traži posao, dok su ostala prijavljena radi ostvarivanja nekih zakonskih prava po osnovu nezaposlenosti.

Među nezaposlenima su 932 lica sa stalnim prebivalištem u srebreničkoj opštini, raseljenih je 225, a posao čeka i 605 povratnika. Od ukupnog broja nezaposlenih 702 su žene.

Prema riječima službenika ovog biroa Željka Mandića, kvalifikaciona struktura nezaposlenih veoma je nepovoljna iako se na evidenciji povećava broj nezaposlenih visokostručnih lica.

Nezaposleno je 915 nekvalifikovanih radnika ili 60 odsto od ukupnog broja. Na posao čeka 31 polukvalifikovani, 423 kvalifikovanih i devet visokokvalifikovanih radnika, te 310 osoba sa srednjom stručnom spremom, 21 sa višom, 10 sa visokom školom po “bolonjskom” programu i čak 44 osobe sa fakultetskim diplomama.

Prema starosnoj strukturi, nezaposleno je 19 osoba mlađih od 20 godina, 119 do 25 godina, a 293 između 25 i 30 godina.

Najviše nezaposlenih 469 je u najproduktivnijim godinama, od 30 do 40 godina. U grupi između 40 i 50 godina je 407, od 50 do 60 godina je 355 nazaposlenih, a čak 100 nezaposlenih je starije od 60 godina i bez ikakvih izgleda da dođu do zaposlenja i čekaju da ispune bilo koji od uslova za penzionisanje.

U Srebrenici svega 11 radnika koji su ostali bez posla prima novčanu naknadu.

 

Srna/Informer.ba