Ekonomija Izdvojeno Vijesti

UIO: U pripremi pojednostavljene carinske procedure

Uprava za indirektno oporezivanje  BiH saopštila je da priprema uvođenje novih pojednostavljenih carinskih procedura, kako bi se izašlo u susret privrednicima koji se bave spoljnotrgovinskom razmjenom.

Uprava trenutno priprema lokalno ili kućno carinjenje pri uvozu roba, što znači uštedu vremena i troškova poreskim obveznicima, a ujedno će se u potpunosti uskladiti carinski propisi u BiH sa zakonodavstvom EU.

Iz UIO napominju da se nekoliko pojednostavljenih carinskih procedura već duže vrijeme koristi u BiH.

Trenutno 52 firme koriste status ovlašćenog izvoznika iz BiH, što znači da firme koje imaju taj status mogu potvrditi da je riječ o robi porijeklom iz BiH bez ograničenja vrijednosti.

Firme koje nemaju status ovlašćenog izvoznika moraju podnositi zahtjeve za izdavanje obrasca EUR 1, koji je dokaz o porijeklu robe, te tako gubiti i vrijeme i novac.

Do danas je UIO BiH izdala 16 odobrenja za lokalno, to jest kućno carinjenje pri izvozu roba što znači da te firme kompletan carinski postupak obavljaju u krugu firme i kamioni direktno idu na granične prelaze, a sada je u pripremi lokalno, to jest kućno carinjenje i pri uvozu.

U prethodnom vremenu Uprava je počela i sa primjenom carinskih dokumenata ATA karneta i TIR karneta, što je privrednicima donijelo nove pogodnosti – smanjenje troškova i jednostavnije procedure na svim granicama. Uprava je nedavno počela primjenu elektronske prednajave TIR karneta, takozvane TIR-EPD, pa je tako BiH postala prva zemlja u regionu koja je implementirala ovaj sistem.

Prednost navedenog sistema je što se već pri dolasku pošiljke na granični prelaz u informacionom sistemu UIO BiH već nalaze svi podaci sa TIR karneta, te se tako smanjuje vrijeme čekanja, a analiza rizika je podignuta na viši nivo.

Od ranije UIO BiH već primjenjuje i takozvanu nepotpunu carinsku prijavu, što predstavlja pojednostavljenu carinsku proceduru u kojoj postoji mogućnost da se obavi određena carinska procedura iako u datom momentu ne postoje svi neophodni orginalni dokumenti, sa obavezom da se orginalni dokument, koji iz nekog razloga nije bio dostupan prilikom obavljanja carinjena, naknadno dostavi.

Kako bi se izašlo u susret kompanijama koje često izvoze robu iz BiH uvedena je pojednostavljeno prijavljivanje robe na temelju fakture, a to konkretno znači da izvoznici kojima se odobri ovo pojednostvljenje ne moraju podnositi jedinstvenu carinsku ispravu za svaku pošiljku robe, koju prati određena faktura, već se carinska procedura obavi na temlju fakture, a onda se u određenom vremenskom periodu podnosi zbirna carinska prijava za sve fakture.

Iz UIO BiH napominju da je osnovni cilj uvođenja svih pobrojanih pojednostavljenih carinskih procedura pojednostaviti izvođenje normalnih procedura, smanjiti troškove carinske službe i privrede, ubrzati procedure i protok roba, unaprijediti saradnju sa privredom i postati bolji servis poreskim obveznicima.

 

Srna/Informer.ba