Izdvojeno Svijet Vijesti

Umro Kiro Gligorov

U Skoplju je umro prvi predsjednik samostalne Republike Makedonije Kiro Gligorov.

Kiro Gligorov rođen je 3. maja 1917. godine u Štipu, a umro je sinoć.

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Skoplju, a Pravni fakultet u Beogradu.

Bio je učesnik Narodno-oslobodilačkog rata od 1941. godine. Gligorov je bio vijećnik II zasjedanja Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ), sekretar inicijativnog odbora za sazivanje I zasjedanja ASNOM i član Prezidijuma privremene Narodne skupštine Jugoslavije.

U Jugoslaviji je obavljao niz dužnosti: pomoćnik generalnog sekretara vlade FNRJ, pomoćnik ministra za finansije vlade FNRJ, direktora Saveznog zavoda za društveno planiranje, savezni sekretar za opšteprivredne poslove, savezni sekretar za finansije, potpredsjednik SIV-a, član Predsjedništva SFRJ i član CK SKJ.

Više puta je biran za poslanika Savezne skupštine, a od 1974. godine za predsjednika Skupštine SFRJ sa mandatom od četiri godine.

Bio je profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Za predsjednika SR Makedonije izabran je 27. januara 1991, a poslije raspada Jugoslavije biran je za predsjednika Republike Makedonije u dva mandata. Tu funkciju je napustio 19. novembra 1999.

Na Gligorova je 3. oktobra 1995. izvršen atentat u centru Skoplja kada je teško ranjen i ostao bez jednog oka.

Objavio je veći broj naučnih i stručnih radova iz oblasti ekonomije.

Bio je član Saveza komunista, a potom Socijaldemokratske partije Makedonije (SDSM).

I na funkciji, ali i kasnije, Gligorov je bio političar sa najvišim renomeom u Makedoniji.

Imao je suprugu Nadu, sina Vladimira i kćerke Donku i Ljiljanu.

Kiro Gligorov biće sahranjen sutra na gradskom groblju Butov u Skoplju. Njegova posljednja želja bila je da bude sahranjen samo u krugu porodice.

 

Beta/Informer.ba