BiH Izdvojeno Vijesti

Ušanović i Kureš osuđeni na po četiri godine zatvora

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH donijelo je drugostepenu presudu kojom se Munib Ušanović i Miodrag Kureš osuđuju na jedinstvenu kaznu od po četiri godine zatvora.

Vijeće je žalbu Tužilaštva BiH odbilo kao neosnovanu, a žalba branioca optuženih  Ušanovića i Kureša se djelimično uvažava, pa se prvostepena presuda od 23. novembra 2009. godine, preinačava u pogledu pravne ocjene djela i odluke o kazni.

Naime, radnje iz tačke 1. a i 1 b pobijane presude za koje su optuženi oglašeni krivim, pravno se kvalifikuju kao produženo krivično djelo porezne utaje za koje im Sud utvrđuje kazne zatvora u trajanju od po dvije godine, a zatim uzimajući u obzir utvrđene kazne zatvora od po tri godine za produženo krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3., u vezi sa stavom 1. KZ FBiH.

Primjenom odredbi iz člana 53. KZBiH, optuženi  Ušanović i Kureš osuđuje na jedinstvene kazne zatvora od po četiri godine.

U ostalom dijelu prvostepena presuda ostaje neizmijenjena.

Pretresno vijeće Odjela II izreklo je 23. novembra 2009. prvostepenu presudu kojom su optuženi Munib Ušanović i Miodrag Kureš oglašeni krivim za krivično djelo porezne utaje iz člana 210. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona BiH (KZBiH), produženo krivično djelo porezne utaje iz člana 273. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije BiH (KZ FBiH) i produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZFBiH, te osuđeni na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od po pet godina.

Optuženim Ušanoviću i Kurešu je, pored izrečene kazne zatvora, izrečena i mjera sigurnosti zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti iz člana 73. KZBiH kojom se optuženim zabranjuje obavljanje rukovodnih dužnosti s ovlaštenjima upravljanja i raspolaganja novčanim sredstvima i imovinom u trajanju od pet godina od pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere sigurnosti.

Istovremeno Sud je naložio oduzimanje imovinske koristi pribavljene izvršenjem produženog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja u iznosu od 248.147 KM i 42.110 EUR.

Protiv navedene presude žalbe su blagovremeno izjavili Tužilaštvo BiH i branilac optuženih.

Istaknutom žalbom, Tužilaštvo BiH je pobijanu presudu osporavalo zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji, s prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja istu uvaži, te preinači prvostepenu presudu u odluci o kazni, na način da se optuženi osude na kaznu zatvora u dužem trajanju.

Branilac optuženih Ušanovića i Kureša žalbu je izjavio zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, povrede krivičnog zakona, te odluke o krivičnopravnim sankcijama i oduzimanju imovinske koristi, s prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja žalbu uvaži, na način da prvostepenu presudu u njenom osuđujućem dijelu ukine, te nakon održanog pretresa, optužene oslobodi od optužbe.

Apelaciono vijeće je, nakon održane javne sjednica, na kojoj su stranke i branilac u cijelosti ostali kod pismeno istaknutih žalbenih navoda i prijedloga, te su se ukratko osvrnuli i na žalbene tvrdnje suprotnih stranaka, razmotrilo predmetne žalbe u granicama žalbenih navoda, te donijelo drugostepenu presudu, saopćeno je iz Suda BiH.

 

Fena/Informer.ba