BiH Udarno Vijesti

Usvojena strategija razvoja Grada Sarajeva

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća  Sarajeva jednoglasno je usvojena Strategija razvoja Sarajeva do 2020. godine, čije je glavne karakteristike prezentirao Miroslav Živanović, zamjenik gradonačelnika Sarajeva.

– Strategija Grada Sarajeva predstavlja okvir s najvažnijim društvenim i ekonomskim opredjeljenima u sklopu kojih će se definirati konkretni programski ciljevi. Ovaj dokument je važan za privlačenje stranih investicija – kazao je Živanović.

Godišnji planovi strategije uticat će na oblikovanje cjelokupne nacionalne politike.

Vijećnica SDP-a Vedrana Vikić podržala je Strategiju rekavši da je riječ o izvornom dokumentu.

Vijećnik BPS-a Mirsad Šabaredžović potcrtao je da bi Startegija sama po sebi bez urađene socioekonomske analize bila nedorečena, zbog čega ona mora biti važan dio ove strategije.

Vijećnica SDP-a Tatjana Ljuić-Mijatović kazala je da ovaj dokument govori u prilog da mladi ljudi mogu izvaredno raditi ako imaju viziju projekata.

– Ovaj projekt će uspjeti a garancija su ljudi koji su radili na njenoj izradi – kazala je ona.

Na današnjoj sjednici naglašeno je da Informacija o kriminalitetu, javnom redu i miru i saobraćaju na području grada Sarajeva za period januar-oktobar 2012. godine nije dostavljena predsjedavajućem Gradskog vijeća Grada Sarajeva Željku Leru.

 

Fena/Informer.ba