Politika Vijesti

Uspješno završena prva faza podjele imovine DKP-a bivše SFRJ

U Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u Sarajevu jučer je održan petnaesti sastanak Zajedničkog komiteta za raspodjelu imovine diplomatsko-konzularnih predstavništava bivše SFRJ.

Kako je saopćeno iz MVP-a BiH, razgovarano je o Izvještaju o realizaciji dogovora u vezi sa primopredajom objekata iz takozvane “prve faze“ po rezoluciji iz Beograda od 19. maja ove godine, zatim o Izvještaju o poduzetim radnjama oko prodaje velikih kompleksa bivše ambasade u Bonnu i rezidencijalnog stana u New Yorku.

Predmet razgovora su bili i verifikovanje zapisnika vezanih za umjetnička djela potpisanih od expertne grupe za sukcesiju umjetničkih dobara, kao i dogovor oko nastavka podjele diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ u regionima Afrike, Latinske Amerike,Kariba i Azije.

Zaključeno je da je do 31. augusta uspješno završena prva faza podjele imovine diplomatsko-konzularnih predstavništava bivše SFRJ, osim rezidencije u Rimu.

U prvoj fazi, Bosna i Hercegovina je dobila kuću u Washingtonu i rezidenciju u Mađarskoj, dok u drugoj fazi, za čiju je realizaciju krajnji rok 31. decembra, BiH treba da uđe u posjed ambasade u Otavi, stana u Milanu i rezidencije u Beču.

Treća faza bi trebala biti završena 31. augusta naredne godine i u toj fazi Bosni i Hercegovini treba da pripadnu ambasade u Oslu, ambasada u Madridu i ambasada u Ankari, a drugi objekti, koji su predmet sukcesije, bit će dogovoreni na sljedećem sastanku Zajedničkog komiteta za raspodjelu imovine diplomatsko-konzularnih predstavništava bivše SFRJ u Zagrebu.

Na sastanku je tražen prihvatljiv model za prodaju objekata u Bonnu i New Yorku. Usaglašeno je da je prethodno potrebno utvrditi početne vrijednosti objekata, kao temelj daljih aktivnosti u pravcu prodaje objekata.

Pozitivno je ocijenjen rad Ekspertne grupe, koja pravi uvid i vrši ekspertizu umjetničke zaostavštine. Zapisnici Ekspertne grupe su verifikovani i zaključeno je da rad ove grupe bude nastavljen na isti način. Rad Ekspertne grupe o sukcesiji umjetničke zaostavštine bivše SFRJ bit će detaljno prezentiran na sastanku u Skoplju.

Vođeni su preliminarni razgovori oko nastavka podjele diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ u regionima Afrike, Latinske Amerike, Kariba, Azije, kao i ostatka Evrope i dogovoreno da će na sastanku u Zagrebu svaka od država sukcesora, o tome iznijeti utvrđene stavove svoje vlade.

Na sastanku su učestvovale delegacije zemalja nastalih iz bivše SFRJ, koje su predvodili: Adnan Hadžikapetanović, sekretar ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ambasador Vladimir Ćurguz, generalni sekretar Ministarstva vanjskih poslova Republike Srbije, Petar Uzorinac, sekretar Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Republike Hrvatske; Stojanovska Maja, šef delegacije Republike Makedonije i Aljaž Gosnar, generalni sekretar Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije.

 

Fena/Informer.ba