Izdvojeno Politika Vijesti

Ustavni sud RS-a: Nema povrede vitalnog interesa Bošnjaka

Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustanog suda Republike Srpske  danas je donijelo odluku kojom je utvrđeno da Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima RS nije povrijeđen vitalni interes konstitutivnog bošnjačkog naroda.

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS ocijenio je da je vitalni interes tog naroda povrijeđen jer su ovim zakonom izostavljena “zainteresovana lica” iz postupka u kojem se odlučuje o pravu vlasništva na objektima i zemljištu koji su predmet privatizacije.

Time se, smatra ovaj Klub, onemogućava da građani bošnjačke nacionalnosti, ali i drugih naroda, zaštite i ostvare svoje pravo na zemljištu koje je u ranijem periodu nacionalizovano i “za koje nije data pravična naknada”.

Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa utvrdilo je da osporena odredba, kojom se određuju subjekti koji su aktivno legitimisani za pokretanje postupka upisa privatizovanih nekretnina u javne knjige, jednako odnosi na prava građana bošnjačkog i bilo kojeg drugog naroda, tako da se ne pravi razlika kojom se daje prednost nekom od konstitutivnih naroda.

Prema ocjeni Vijeća osporena odredba, kao i cijeli Zakon, jednako se odnose na sva lica koja se nađu u istoj pravnoj situaciji, bez obzira na lična svojstva, saopšteno je iz Ustavnog suda.

 

Srna/Informer.ba