BiH Politika Udarno Vijesti

Usvojen budžet BiH za 2013. godinu

Oba doma Parlamentarne skupštine BiH na današnjim sjednicama u Sarajevu usvojili su Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2013. godinu, javio je reporter agencije Anadolija.

Za prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH na sjednici Predstavničkog doma PSBiH glasalo 25 poslanika, osam je bilo protiv, dok su četiri poslanika bila suzdržana.

Potom je isti akt na sjednici Doma naroda PSBiH podržan sa devet glasova za, tri protiv i jedan suzdržan.

Budžet institucija BiH iznosi 1.738.476.010 KM. Od toga, za finansiranje institucija BiH predviđeno je 950.000.000 KM, a za servisiranje vanjskog duga 788.476.010 KM.

Inače, iznos u budžetu potreban za finansiranje vanjskog duga u 2013. godini je u odnosu na ovu godinu veći za 343.548.010 KM.

Budžet je donesen u skladu sa dokumentom pod nazivom Globalni fiskalni okvir bilansa i politika u BiH za period 2013-2015 koji je utvrdilo Fiskalno vijeće u okviru novog stand by aranžmana s Međunarodnim monetarnim fodom (MMF), zaključenim 26. septembra ove godine.

AA/Informer.ba