BiH Izdvojeno Politika Vijesti

Usvojen Prijedlog zakona o popisu stanovništva u BiH

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas Prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine.

Popis će biti obavljen od 1. do 15. aprila 2013. godine, prema stanju na dan 31. marta te godine, što se uzima za referentan datum popisa.

Popisom će biti obuhvaćeni državljani BiH sa prebivalištem ili boravištem u BiH, bez obzira da li su u trenutku popisa prisutni u zemlji, a prema popisnim pitanjima, lica obuhvaćena popisom izjasniće se, između ostalog, i o etničkoj/nacionalnoj pripadnosti, jeziku, te vjeroispovijesti.

Na osnovu dogovora šestorice stranačkih lidera postignutog krajem decembra, iz zakona je izbrisan član 48, kojim je bilo predviđeno da se rezultati o etničkoj strukturi stanovništva popisa iz 1991. godine primjenjuju pri formiranju vlasti sve do potpune primjene Aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, odnosno do završetka povratka izbjeglih i raseljenih lica.

Ovaj član bio je dvije godine “kamen spoticanja” za usvajanje zakona o popisu stanovništva.

Dom naroda usvojio je amandman srpskog poslanika Staše Košarca kojim je predviđeno da Agencija za statistiku BiH iskazuje podatke na svim nivoima vlasti – BiH, entiteta, kantona, opština i Brčko distrikta.

Budući da je zakon o popisu stanovništva usvojen u različitom tekstu od teksta usvojenog u Predstavničkom domu, Dom naroda imenovao je Josipa Merdžu, Stašu Košarca i Halida Genjca u komisiju koja bi sa predstavnicima Predstavničkog doma trebalo da usaglasi konačan tekst zakona.

Usvajanje zakona o popisu jedan je od uslova za nastavak puta BiH ka EU.

U raspravi o Prijedlogu zakona o popisu stanovništva delegat Mladen Ivanić izrazio je zadovoljstvo što će BiH konačno dobiti popis, ali je dodao da mu nije jasno zašto je trebalo gubiti dvije godine na dogovor o ovom pitanju kada će se i dalje vlasti birati na isti način kao do sada.

Podsjećajući da je BiH jedina zemlja koja 2011. nije imala popis, Ivanić je istakao da najveće posljedice svega toga trpe građani.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Sulejman Tihić rekao je da je, što se njega i SDA tiče, ovaj zakon mogao biti usvojen još dok je bio u toku “prudski proces“.

Tihić je objasnio da je pitanje etničke zastupljenosti u institucijama BiH i entiteta riješeno ustavima entiteta, Ustavom BiH, odgovarajućim zakonima i drugim pravnim aktima.

Nigdje se to ne rješava zakonom o popisu stanovništva. Taj zakon može da bude samo osnova za obezbjeđivanje etničke zastupljenosti, a ustavi entiteta i BiH kažu da se do daljnjeg, kad je u pitanju etnička zastupljenost, primjenjuju rezultati iz 1991“, rekao je Tihić, konstatujući da svi znaju da se to ne primjenjuje ni u Federaciji ni u Republici Srpskoj, često zbog realnih okolnosti.

Prema njegovim riječima, popis će omogućiti da se vidi gdje se BiH nalazi ekonomski, ali i kakvo je etničko stanje, te će omogućiti da se poprave pokazatelji kojima neko nije zadovoljan.

Srna/Informer.ba